Obec Vrhaveč mění tržní řád, zakazuje podomní prodejObec Vrhaveč mění tržní řád, zakazuje podomní prodej


Nový tržní řád, nařízením 1/2015 ve kterém je zakotven zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce, vydalo zastupitelstvo obce na své schůzi 31.března 2015. Schválené nařízení nově reguluje podomní a pochůzkový prodej s tím, že jsme ve Vrhavči využili možnost, která je obcím a městům dána v ustanovení živnostenského zákona zakázat nebo omezit některé formy prodeje bez vazby na stálou provozovnu.

Důvodem změny tržního řádu jsou narůstající problémy s nekorektním jednáním některých prodejců, nebo poskytovatelů služeb a to zejména vůči seniorům. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb bez předchozí objednávky mimo veřejně přístupná místa - v domech, bytech a podobně. Pochůzkový prodej je oslovování zákazníků přímo na ulici, parkovišti nebo jiném veřejném prostranství.

Nařízení, kterým se vydává tržní řád, nabývá účinnosti 1.5.2015 a před tím bylo patnáct dní vyvěšeno na úřední desce. Celé znění je v sekci Vyhlášky, nebo Úřední deska.

Rostislav Doležal, starosta obce


vrhavec_footer.png