Když houká sirénaV současné době jsou v platnosti 3 druhy signálů :

POŽÁRNÍ  POPLACH

Signál "Požární poplach" slouží na území obce výhradně ke svolání členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vrhaveč a je vyhlašován sirénou, umístěnou na budově požární zbrojnice ve Vrhavči. Signál je vyhlašován trvalým tónem sirény po dobu 1 minuty s 10 vteřinovým přerušením. (25 vteřin tón , 10 vteřin pauza, 25 vteřin tón).

Grafické vyjádření signálu "Požární poplach"

ppsir.jpg

 

VŠEOBECNÁ  VÝSTRAHA

Signál oznamuje vznik mimořádné události , která ohrožuje životy a zdraví občanů , majetek a životní prostředí. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Po akustickém tónu sirény následuje informace z hromadných informačních prostředků (televize, rozhlas, místní rozhlas) o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou, v cca tříminutových intervalech.

Grafické vyjádření signálu "Všeobecná výstraha"

vseobsir.jpg

 

ZKOUŠKA

Signál slouží ke zkoušce akustických sirén, která se provádí každou první středu v měsíci. Vyhlašuje se trvalým tónem po dobu 140 vteřin.

 Grafické vyjádření signálu "Zkouška"

zkoussir.jpg

 

 


vrhavec_footer.png