Protipovodňová opatřeníVážení spoluobčané, někteří z vás obdržíte v nejbližších dnech žádost o vyjádření se k připravovaným protipovodňovým opatřením na Drnovém potoce.
Týká se to majitelů pozemků dotčených stavbou liniových zdí, či zemních sypaných hrází.
Žádáme tyto majitele, aby přistupovali k vyjádření zodpovědně a včas jej odevzdali poštou, nebo na Obecní úřad dle pokynů v průvodním dopise.
Informace podá zpracovatel, nebo starosta obce.
Děkujeme za spolupráci.

vrhavec_footer.png