Poplatky 2020Zastupitelstvo obce Vrhaveč, na svém zasedání, 12.11.2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrhaveč o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2020. →→→Vyhláška k nahlédnutí v odkazu←←←

Ve vyhlášce se mimo jiné upravuje i cena za poplatek z 500,- Kč na 550,-Kč. K tomuto kroku jsme byli donuceni z důvodu již několik let trvající finanční nevyrovnanosti v platbě za odpady. Nutno podotknout, že k platbě za odpady mají občané službu svozu plastů, třídění skla a papíru, BIOodpad, nebezpečný, velkoobjemový a elektroodpad.

Děkuji za pochopení a děkuji, že třídíte odpad.

Rostislav Doležal, starosta obce

 


vrhavec_footer.png