Omezení času nákupu od 8-10hodin a pohybu bez roušekVláda zavedla nové nařízení!!!

zakazuje se s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

dále se zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

=================================


vrhavec_footer.png