Ukončení Nouzového stavudne 17. 5.2020 byl v ČR ukončen Nouzový stav. Dnem ukončení nouzového stavu končí všechna krizová opatření, která byla vydána na základě zákona č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení, vláda i ostatní orgány krizového řízení ztrácí své mimořádné pravomoci podle tohoto zákona a též podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Pandemie bude po ukončení nouzového stavu řešena prostřednictvím standardních pravomocí a běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému, zejména ministerstvem zdravotnictví, epidemiologickými komisemi a krajskými hygienickými stanicemi podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Konec nouzového stavu nemá vliv na účinnost mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, která často upravují podobnou problematiku jako krizová opatření vlády. 

Stejně tak zůstávají v účinnosti opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky vydaná podle zákona o ochraně státních hranic. Dnem ukončení nouzového stavu ovšem končí činnost určených školských zařízení.

Děkuji všem za Vaši činnost a spolupráci v rámci plnění úkolů a povinností Nouzového stavu. Rostislav Doležal, starosta obce.


vrhavec_footer.png