Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 19.-20.3.2021



Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu

v Radinovech v pátek 19.3.2021 od 8.00 do 17.00 hodin

                        na návsi

ve Vrhavči v pátek 19.3.2021 od 8.00 do 17.00 hodin

                   a v sobotu 20.3.2021 od 8.00 do 12.00 hodin

                   v areálu bývalého ZD - vjezd z boku.

 

Nebezpečný odpad: zbytky barev, obaly od barev, pneumatiky, filtry, zářivky, baterie a pod.

Elektrospotřebiče všeho druhu

Velkoobjemový odpad: koberce, lina, matrace, polystyren apod.

=================================================


vrhavec_footer.png