Kontejnery na větve od 13.3.2021Od soboty 13.3.2021

budou na obvyklých místech přistaveny

kontejnery na větve

 

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

 

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

O termínu přistavení kontejnerů na klasický BIO odpad bude předem podána informace. 

================================


vrhavec_footer.png