Svoz plastů v obciplasty od domů budou sváženy v termínech:

v pondělí 19.4.2021, 3.5.2021, 17.5.2021, 31.5.2021...

V jiné dny Vám plasty nebudou sváženy!!!

Žádáme občany, aby upřednostnili tento svoz před sběrnými zvony, jelikož svoz zvonů je mnohem dražší.

Jedná se pouze o

vytříděné plasty z domácností!


vrhavec_footer.png