Svoz plastů po 14 dnechplasty od domů budou sváženy v termínech:

v pondělí 6.9.2021, 20.9.2021, 4.10.2021, 18.10.2021...

V jiné dny Vám plasty nebudou sváženy!!!

Žádáme občany, aby upřednostnili tento svoz před sběrnými zvony, jelikož svoz zvonů je mnohem dražší.

Jedná se pouze o

vytříděné plasty z domácností!

===========================


vrhavec_footer.png