Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 24.-25.9.2021Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu


v Radinovech v pátek 24.9.2021 od 8.00 do 17.00 hodin

na návsi

ve Vrhavči v pátek 24.9.2021 od 8.00 do 17.00 hodin

a v sobotu 25.9.2021 od 8.00 do 12.00 hodin

v areálu bývalého ZD - vjezd z boku.


Nebezpečný odpad: zbytky barev, obaly od barev, pneumatiky, filtry, zářivky, baterie a pod.

Elektrospotřebiče všeho druhu

Velkoobjemový odpad: koberce, lina, matrace, polystyren apod.


vrhavec_footer.png