Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 12.11.2019

 

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 26.6.2019

 

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací 15.5.2018 

 

Směrnice na ochranné pomůcky pro zaměstnance OÚ Vrhaveč 12.12.2017

 

Vyhláška č.2/2017 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 12.12.2017 

 

Vyhláška č.1/2017 o místním poplatku ze psů 12.12.2017 

 

Vyhláška č.2/2016 o nočním klidu 12.10.2016

 

Strategický rozvojový dokument obce Vrhaveč 2016-2020

 

Vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 4.5.2016

 

Nařízení č.1/2015 o zákazu pomního prodeje 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

______________________________________________________

 

 _______________________________________________

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

vrhavec_footer.png