Rozpočet roku 2008

Příjmy                                                                            

       Plán           Skutečnost
Daňové příjmy

6 185 000

 
Nedaňové příjmy

  1 478 601  

 
Kapitálové příjmy

    3 200 000    

 
Přijaté transféry

    96 876

 
Financování    
Celkem

10 960 477  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství

693 708  

 
- kultura

35 000    

 
- místní hospodářství 2 327 095  
- státní správa a samospráva 2 377 800  
- ostatní

  

 
Rezerva    
Kapitálové výdaje

5 145 073

 
Financování

381 801

 
Celkem

10 960 477

 

 

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

4 585 000

 
Nedaňové příjmy

2 122 848

 
Kapitálové příjmy

1 220 000

 
Dotace

90 876

 
Financování        ----  
Celkem

8 018 724

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje  4 892 104  
- školství

  

 
- kultura

    

 
- místní hospodářství    
- státní správa a samospráva    
- ostatní

  

 
Rezerva    
Kapitálové výdaje

1 330 000

 
Financování

1 173 000

 
Celkem

7 395 104

 

 

 

Rozpočet roku 2006

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

4 583 000

 
Nedaňové příjmy

    377 500

 
Kapitálové příjmy

1 200 000

 
Dotace

   102  000

 
Financování        ----  
Celkem

6 262 500

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství

   698 700

 
- kultura

      57 000

 
- místní hospodářství

1 102 800

 
- státní správa a samospráva

1 725 000

 
- ostatní

   340 000

 
Rezerva    
Kapitálové výdaje

1 066 000

 
Financování

1 273 000

 
Celkem

6 262 500

 

 

Rozpočet roku 2005

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

4 450 000

5 496 622

Nedaňové příjmy

845 000

1 262 280

Kapitálové příjmy

1 200 000 

1 404 657

Dotace

96 000

96 776

Financování    
Celkem

6 591 000

8 260 335

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství

383 000

 
- kultura

98 000

 
- místní hospodářství

997 000

 
- státní správa a samospráva

1 930 000

 
- ostatní

366 000

 
Rezerva    
Kapitálové výdaje

4 340 000

 

Financování

1 020 000

 

Celkem

9 134 000

 
vrhavec_footer.png