Aktuality


 

 

 

Předvánoční trh ve Vrhavči 23.11.2019 pro Nadační fond šance onkoláčkům

IMG-20191025-WA0001[1].jpgStavba při silnici I/27 v Neznašovech včetně chodníku

Vážení spoluobčané,

žádám Vás o spolupráci a trpělivost se stavbou, která se provádí v obci Neznašovy.

Stav stavby je takový, že je již dokončena výměna vodovodu a přípojek a dokončují se práce na kanalizaci. Dále se dodělávají žulové silniční obrubníky s přídlažbou a v pondělí 14.10.2019 se bude frézovat vozovka v intravilánu obce, načež bude následovat pokládka asfaltu. Po zhotovení všech těchto činností proběhne samotná oprava chodníku, na kterou obec získala dotaci ze SFDI, to už ale bude záležet na počasí, ale dokončení chodníků je max. 30.6.2020. Jelikož se zde pohybuje velké množství techniky a v obci je spousta výkopů, žádám o opatrnost a dodržování bezpečnosti.

Děkuji za spolupráci, Rostislav Doležal starosta obce.Svoz komunálního odpadu

Obecní úřad Vrhaveč oznamuje:

Svoz komunálního odpadu bude každý pátek od 11.10.2019.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Termíny svozů Rumpold

===================================Odpad

  Žádáme občany, aby nám nenosili bez předchozí domluvy odpad do našeho technického dvora, neboť se nejedná o sběrný dvůr na odpady.

  Termíny na velkoobjemový, nebezpečný a elektroodpad budou vždy včas oznámeny. 

Děkujeme za pochopeníSvoz plastů po 14 dnech

Žádáme občany, aby dodržovali termíny pro svoz plastů 

v pondělí

4.11.2019,18.11.2019, 18.11.2019, 2.12.2019...

V jiné dny jim plasty nebudou sváženy.

Dále upozorňujeme, že do plastů patří opravdu pouze plasty !!!

Děkujeme za pochopení.

===================================Kontejnery na bioodpad

Od 24.4.2019 budou ve všech obcích, na obvyklých místech, přistaveny kontejnery na trávu.

Kontejner na větve zůstává pouze ve Vrhavči.

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

Děkujeme, že třídíte odpad.

================================================Poplatky 2019

Vážení občané,

poplatky na rok 2019 je možno platit hotově na Obecním úřadě

v Malé Vísce   každé pondělí  od 12.00 - 17.00 hodin

V Radinovech každé pondělí  od 8.00 - 17.00 hodin

                        každou středu od 8.00 - 17.00 hodin

                         každý pátek    od 8.00 - 12.00 hodin

nebo na účet č.: 7425351/0100 var. symbol číslo popisné, do poznámky příjemci napsat příjmení.

Svoz komunálního odpadu                                                                               osoba s trvalým pobytem 500,-Kč, nad 70 let sleva 100,-Kč,                                 nebo vlastník objektu bez Trvalého pobytu 500,-Kč                                          známky jsou k vyzvednutí na OÚ

Kabelová televize                                                                                               900,-Kč pololetně, nebo 1.800,-Kč ročně

Poplatek za psa                                                                                                  za jednoho psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-Kč

====================================================

 Kabelová televize Vrhaveč

Vážení spoluobčané, z důvodu vysokých nákladů na provoz kabelové televize, Zastupitelstvo obce 11.12.2018 odsouhlasilo zvýšení poplatku za používání přípojky kabelového rozvodu v obci  na 150,-Kč/měsíc. Při placení je možno použít platbu pololetní = 900,-Kč, nebo roční = 1.800,-Kč.

Zároveň upozorňujeme na nové účastnické smlouvy, které nahradí stávající smlouvy a tyto vám budou poskytnuty k podpisu při placení. Při platbě na účet žádáme účastníky, aby se dostavily na Obecní úřad k podpisu smlouvy.

→Smlouva k nahlédnutí←

Náklady na provoz v roce 2018 - 447.973,36 Kč

Příjmy z vybraných poplatků v roce 2018 - 343.200,-KčInformace KÚPK pro vlastníky lesa

Info KÚPK ŽP

 

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná službaVýsledky voleb Zastupitelstva obce Vrhaveč 2018

Zvolení členové zastupitelstva po volbách 2018

 

Náhradníci po Volbách do Zastupitelstva obce 2018
vrhavec_footer.png