Aktuality


 

 

 

Stavba při silnici I/27 v Neznašovech

Vážení spoluobčané,

žádám Vás o spolupráci a trpělivost se stavbou, která se provádí v obci Neznašovy.

Provádí se rekonstrukce kanalizace včetně uličních vpustí, výměna vodovodu a přípojek, dále se budou osazovat silniční obruby a bude následovat kompletní výměna povrchu silnice I/27. Od 17.7. se bude frézovat vozovka od Vrhavče k Neznašovam a ihned se položí nový asfalt. Po zhotovení všech těchto činností proběhne oprava chodníku, na kterou obec získala dotaci ze SFDI. Jelikož se zde pohybuje velké množství techniky a v obci je spousta výkopů, žádám o opatrnost a dodržování bezpečnosti.

Děkuji za spolupráci, Rostislav Doležal starosta obce.Odstávka elektřiny 30.7.2019 od 7.30 do 15.00 Neznašovy a Radinovy

30.07.2019 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060660883

Neznašovy

1 22 29 3 3/3r 36 6 7 70 80 parc.č. 136/1 parc.č. 136/4 parc.č. 159/5 

Radinovy

42 43
 
====================================================
 


Svoz komunálního odpadu

Obecní úřad Vrhaveč oznamuje:

Od 28.6.2018 do 30.8.

bude svoz komunálního odpadu každý pátek.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Termíny svozů Rumpold

===================================Odpad

  Žádáme občany, aby nám nenosili bez předchozí domluvy odpad do našeho technického dvora, neboť se nejedná o sběrný dvůr na odpady.

  Termíny na velkoobjemový, nebezpečný a elektroodpad budou vždy včas oznámeny. 

Děkujeme za pochopeníOsvědčení o úspoře emisí díky třídění odpadu za rok 2018

Osvědčení 2018Svoz plastů po 14 dnech

Žádáme občany, aby dodržovali termíny pro svoz plastů 

v pondělí 17.6.2019, 1.7.2019, 15.7.2019, 29.7.2019...

V jiné dny jim plasty nebudou sváženy.

Dále upozorňujeme, že do plastů patří opravdu pouze plasty !!!

Děkujeme za pochopení.

===================================Kontejnery na bioodpad

Od 24.4.2019 budou ve všech obcích, na obvyklých místech, přistaveny kontejnery na trávu.

Kontejner na větve zůstává pouze ve Vrhavči.

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

Děkujeme, že třídíte odpad.

================================================Poplatky 2019

Vážení občané,

poplatky na rok 2019 je možno platit hotově na Obecním úřadě

v Malé Vísce   každé pondělí  od 12.00 - 17.00 hodin

V Radinovech každé pondělí  od 8.00 - 17.00 hodin

                        každou středu od 8.00 - 17.00 hodin

                         každý pátek    od 8.00 - 12.00 hodin

nebo na účet č.: 7425351/0100 var. symbol číslo popisné, do poznámky příjemci napsat příjmení.

Svoz komunálního odpadu                                                                               osoba s trvalým pobytem 500,-Kč, nad 70 let sleva 100,-Kč,                                 nebo vlastník objektu bez Trvalého pobytu 500,-Kč                                          známky jsou k vyzvednutí na OÚ

Kabelová televize                                                                                               900,-Kč pololetně, nebo 1.800,-Kč ročně

Poplatek za psa                                                                                                  za jednoho psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-Kč

====================================================

 Kabelová televize Vrhaveč

Vážení spoluobčané, z důvodu vysokých nákladů na provoz kabelové televize, Zastupitelstvo obce 11.12.2018 odsouhlasilo zvýšení poplatku za používání přípojky kabelového rozvodu v obci  na 150,-Kč/měsíc. Při placení je možno použít platbu pololetní = 900,-Kč, nebo roční = 1.800,-Kč.

Zároveň upozorňujeme na nové účastnické smlouvy, které nahradí stávající smlouvy a tyto vám budou poskytnuty k podpisu při placení. Při platbě na účet žádáme účastníky, aby se dostavily na Obecní úřad k podpisu smlouvy.

→Smlouva k nahlédnutí←

Náklady na provoz v roce 2018 - 447.973,36 Kč

Příjmy z vybraných poplatků v roce 2018 - 343.200,-KčInformace KÚPK pro vlastníky lesa

Info KÚPK ŽP

 

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná služba
vrhavec_footer.png