Aktuality


 

 

 

Platná opatření s účinností od 1.7.2021

Usnesení vlády - ochrana dýchacích cest

 

Usnesení vlády - školy

Usnesení vlády - Očkování

===================================Svoz plastů po 14 dnech

plasty od domů budou sváženy v termínech:

v pondělí 12.7.2021, 26.7.2021, 9.8.2021, 23.8.2021...

V jiné dny Vám plasty nebudou sváženy!!!

Žádáme občany, aby upřednostnili tento svoz před sběrnými zvony, jelikož svoz zvonů je mnohem dražší.

Jedná se pouze o

vytříděné plasty z domácností!

===========================Kontejnery na bioodpad od 30.4.2021

Od 30.4.2021 budou na obvyklých místech přistaveny kontejnery na klasický BIOodpad

Kontejnery na větve zůstanou pouze ve Vrhavči.

 

Žádáme občany, aby nemíchali větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

 

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

=================================Respirátory od Obce Vrhaveč

Vážení spoluobčané, v nejbližší době obdržíte od Obce Vrhaveč

Respirátor FFP2/KN95 - 2 ks na osobu s trvalým pobytem.

Jedná se o certifikovaný výrobek přebalený za přísných hygienických podmínek.

Přejeme všem pevné zdraví

===================================================Test protilátek COVID-19 SARS-CoV-2

test protilátek.jpgVýsledky Tříkrálové sbírky 2021

sbírka.pngProgramy kabelové televize

Vážení spoluobčané, pokud Váš přijímač již neudělal sám, přelaďte si prosím Vaše televizní přijímače, neboť jsme díky poskytovateli služby provedli přeladění.

Programová nabídka je zatím na období minimálně jednoho měsíce a poté budeme instalovat novou vysílací stanici s obdobnou nabídkou.

Rostislav Doležal, starosta obcePoplatky na rok 2021

a nedoplatky za rok 2020

Vážení občané,

poplatky na rok 2021 je možno platit od 15.1.2021

hotově na Obecním úřadě

v Malé Vísce   každé pondělí  od 12.00 - 17.00 hodin

V Radinovech každé pondělí  od 8.00 - 17.00 hodin

                     každou středu od 8.00 - 17.00 hodin

                     každý pátek    od 8.00 - 12.00 hodin

nebo na účet č.: 7425351/0100 var. symbol číslo popisné, do poznámky příjemci napsat příjmení.

Svoz komunálního odpadu 

osoba s trvalým pobytem 550,-Kč, nad 70 let sleva150,-Kč,

nebo vlastník objektu bez trvalého pobytu 550,-Kč

známky na popelnice nebudou vydávány

Kabelová televize                                                                                    900,-Kč pololetně, nebo 1.800,-Kč ročně

Poplatek za psa                                                                                         za jednoho psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-KčSvozy komunálního odpadu 2021

Svozy Rumpold 2021Obnova katastru operátu Radinovy

Vážení spoluobčané, od ledna 2021 se v katastru Radinovy začne pracovat na obnově operátu, což znamená kompletní zaměřování a vyhotovení nové digitální mapy. Předmětem zjišťování průběhu hranic a označování hranic jsou veškeré pozemky a budovy, které jsou v území vybraném pro mapování. Každý vlastník pozemků v tomto území je zván písemnou pozvánkou s dostatečným předstihem.

Informační list Radinovy

Leták mapování

Ortomapa

 
vrhavec_footer.png