Aktuality


 

 

 

Novější 1 3

Očkování psů 18.5.2018

V pátek 18.5.2018 proběhne v našich obcích očkování psů,

základní poplatek (vzteklina) = 100,-Kč

v 17.30 v Malé Vísce (proti kapličce)

v 18.00 ve Vrhavči (na parkovišti)

v 18.30 v Neznašovech (u hasičárny)

v 19.00 v Radinovech (na návsi)

==========================================Odstávka elektřiny 24.5.2018 Neznašovy, Radinovy a Vrhaveč

24.05.2018 (07:30 - 12:00) - plánovaná odstávka č. 110060594529

Neznašovy

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 , E26 27 31 32 33 34 35 37 38 39 4 4/4 E4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 
57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 66 68 69 7 73 8 9 
E15 E16 E17 E9 parc.č. 37/1 parc.č. 61/10 parc.č. 61/18 parc.č. 73/2
 

Radinovy

parc.č.277/3 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 24 
25 26 27 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 44 ,
 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 58 59 6 61 7 8 9 
E2 E7 parc.č. 164/3 parc.č. 261/1 parc.č. 317/19 parc.č. 69
 

Vrhaveč

parc.č. 353/6
 
====================================================


Změna svozu komunálního odpadu

Od května 2018 přecházíme ze zimního svozu na letní

nejbližší termíny svozu SKO jsou tyto:

27.4.2018, 4.5.2018, 18.5.2018 ……

==================================Kontejnery na BIOodpad od 19.3.2018

Od 19.3.2018 budou ve všech obcích přistaveny kontejnery na větve,

 

kontejnery na klasický BIOODPAD

24.3. v Malé Vísce a v Radinovech, a 31.3. ve Vrhavči a v Neznašovech,

poté opět

7.4. v Malé Vísce a v Radinovech, a 14.4. ve Vrhavči a v Neznašovech,

termíny se budou pravidelně po 14 dnech opakovat až do odvolání.

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

 

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

 

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

V zimním období budou kontejnery odstaveny.

 

Umístění kontejnerů:

Kontejnér č. 1 bude umístěn v obci Malá Víska na pozemku p. č. 624/1 v místě, kde končí zahrada pana JUDr. Milana Tomana naproti zahradě pana Pavla Vítovce

Kontejnér č. 2 bude umístěn v obci Vrhaveč na pozemku p. č. 1225 na odstavné ploše naproti vchodu do obecní knihovny

Kontejnér č. 3 bude umístěn v obci Neznašovy na pozemku p. č. 357/1 mezi tratí a hasičárnou

Kontejnér č. 4 bude umístěn v obci Radinovy na pozemku p. č. 570/1 na návsi vedle požární nádrže

 

Děkujeme, že třídíte odpad

Rostislav Doležal, starosta obce

===================================================

 

 

 Vrhavečský Masopust 2018

→Video sestřih z Vrhavečského Masopustu←

→Foto z rukou Adélky Kaiserové←

 

=====================================Placení poplatků 2018

Poplatky 2018

Poplatky za Svoz komunálního odpadu, Kabelovou televizi a psa

Oznamujeme občanům, že je možno platit poplatky za

Svoz komunálního odpadu: na rok 2018: 500,- Kč osoba s trvalým pobytem, dále majitel objektu s číslem popisným, nebo evidenčním (nad 70 let sleva 100,-Kč).

Kabelovou televizi: na rok 2018: 1.560,-Kč/rok, nebo 780,-Kč pololetně

Za psa: 100,-Kč/rok, za každého dalšího psa 150,-Kč/rok

převodem na účet č. 7425351/0100, vs. = číslo popisné, do zprávy pro příjemce příjmení, (známky na popelnici jsou na OÚ)

 

nebo hotově na Obecním úřadě

Úřední hodiny 
pondělí  12:00 - 17:00   úřední den - Malá Víska 23

pondělí    8:00 - 11:15   úřední den - Radinovy 38
středa     8:00 - 17:00   úřední den - Radinovy 38

================================================Tříkrálová sbírka 2018

V "Tříkrálové sbírce 2018" bylo

v Radinovech a v Neznašovech vybráno                                           10.653,-Kč.

DěkujemeInformace pro majitelé lesů

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná službaChodník v obci

§ 53 odst.2 zákona 361/2000Sb., 

Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

Jinými slovy: chodník smí použít pouze chodec

a dále osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped, osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, ovšem ani v jednom případě nesmí na chodníku ohrozit ostatní chodce.

V žádném případě se nesmí použít chodník k jízdě či parkování osobních a jiných vozidel !!!

Policie ČR Bude tyto přestupky v našich obcích kontrolovat a případně řešit.

Děkujeme všem, kdo pochopili, že nové chodníky si nebudeme sami ničit.Masopustní průvod obcí 2017 foto a video

Podívejte se na foto, nebo video z Masopustu obce Vrhaveč 2017 a příští rok zase...

     ►►► FOTO ◄◄◄

   ►►► VIDEO ◄◄◄

================================Novější 1 3

vrhavec_footer.png