Aktuality


 

 

 

Odstávka elektřiny 11.6 od 7.30 do 12.30 Malá Víska a Vrhaveč

Malá Víska

472 p.472/2 p.472/3 ,
11 12 13 14 18 19 ,20 21 27 32 34 42 43 46 47 48 
51 52 54 59 60 61 61/61 E 63 65 68 
70 71 72 74 78 79 80/80 kat.9/2 
83 84 85 88 89 95 E10 E13 E7 parc.č. 212/6 parc.č. 88
 
Vrhaveč
parc.č. 316/4
 


Svoz plastů po 14 dnech

Žádáme občany, aby dodržovali termíny pro svoz plastů 

v pondělí 6.5.2019, 20.5.2019, 3.6.2019, 17.6.2019...

V jiné dny jim plasty nebudou sváženy.

Dále upozorňujeme, že do plastů patří opravdu pouze plasty !!!

Děkujeme za pochopení.

===================================Kontejnery na bioodpad

Od 24.4.2019 budou ve všech obcích, na obvyklých místech, přistaveny kontejnery na trávu.

Kontejner na větve zůstává pouze ve Vrhavči.

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

Děkujeme, že třídíte odpad.

================================================Změna svozu komunálního odpadu

Od května 2019 přecházíme ze zimního svozu na letní.

Ve Vrhavči  jsou nejbližší termíny svozu SKO tyto:

12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 17.5. ……

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 602 206 492.

RUMPOLD-P s.r.o.

Nová 240

CZ-342 01  Sušice

====================================================Poplatky 2019

Vážení občané,

poplatky na rok 2019 je možno platit hotově na Obecním úřadě

v Malé Vísce   každé pondělí  od 12.00 - 17.00 hodin

V Radinovech každé pondělí  od 8.00 - 17.00 hodin

                        každou středu od 8.00 - 17.00 hodin

                         každý pátek    od 8.00 - 12.00 hodin

nebo na účet č.: 7425351/0100 var. symbol číslo popisné, do poznámky příjemci napsat příjmení.

Svoz komunálního odpadu                                                                               osoba s trvalým pobytem 500,-Kč, nad 70 let sleva 100,-Kč,                                 nebo vlastník objektu bez Trvalého pobytu 500,-Kč                                          známky jsou k vyzvednutí na OÚ

Kabelová televize                                                                                               900,-Kč pololetně, nebo 1.800,-Kč ročně

Poplatek za psa                                                                                                  za jednoho psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-Kč

====================================================

 Kabelová televize Vrhaveč

Vážení spoluobčané, z důvodu vysokých nákladů na provoz kabelové televize, Zastupitelstvo obce 11.12.2018 odsouhlasilo zvýšení poplatku za používání přípojky kabelového rozvodu v obci  na 150,-Kč/měsíc. Při placení je možno použít platbu pololetní = 900,-Kč, nebo roční = 1.800,-Kč.

Zároveň upozorňujeme na nové účastnické smlouvy, které nahradí stávající smlouvy a tyto vám budou poskytnuty k podpisu při placení. Při platbě na účet žádáme účastníky, aby se dostavily na Obecní úřad k podpisu smlouvy.

→Smlouva k nahlédnutí←

Náklady na provoz v roce 2018 - 447.973,36 Kč

Příjmy z vybraných poplatků v roce 2018 - 343.200,-KčInformace KÚPK pro vlastníky lesa

Info KÚPK ŽP

 

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná službaVýsledky voleb Zastupitelstva obce Vrhaveč 2018

Zvolení členové zastupitelstva po volbách 2018

 

Náhradníci po Volbách do Zastupitelstva obce 2018Protipovodňová opatření

Vážení spoluobčané, někteří z vás obdržíte v nejbližších dnech žádost o vyjádření se k připravovaným protipovodňovým opatřením na Drnovém potoce.
Týká se to majitelů pozemků dotčených stavbou liniových zdí, či zemních sypaných hrází.
Žádáme tyto majitele, aby přistupovali k vyjádření zodpovědně a včas jej odevzdali poštou, nebo na Obecní úřad dle pokynů v průvodním dopise.
Informace podá zpracovatel, nebo starosta obce.
Děkujeme za spolupráci.


Osvědčení o úspoře emisí díky třídění odpadu

ekokom.png
vrhavec_footer.png