Aktuality


 

 

 

Svoz plastů po 14 dnech

Žádáme občany, aby dodržovali termíny pro svoz plastů 

v pondělí 25.3.2019, 8.4.2019, 22.4.2019, 6.5.2019...

V jiné dny jim plasty nebudou sváženy.

Děkujeme za pochopení.Prodej zahradního traktoru

Obec Vrhaveč nabízí k prodeji nepotřebnou komunální techniku - viz odkaz níže

>>>Výzva zahradní traktor Karsit<<<

>>>Návod Karsit<<<Prodej štěpkovače

Obec Vrhaveč nabízí k prodeji nepotřebnou komunální techniku - viz odkaz níže

>>>Výzva štěpkovač Jensen<<<

>>>Znalecký posudek Jensen<<<Kontejnery na BIOODPAD

 

Od 8.3.2019 budou ve všech obcích přistaveny kontejnery na větve,

 

kontejnery na klasický BIOODPAD budou přistaveny

18.3. v Malé Vísce a v Radinovech, a 25.3. ve Vrhavči a v Neznašovech,

poté opět

1.4. v Malé Vísce a v Radinovech, 8.4. ve Vrhavči a v Neznašovech,

termíny se budou pravidelně po 14 dnech opakovat až do odvolání.

 Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

 Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

V zimním období budou kontejnery odstaveny.

 Umístění kontejnerů:

Kontejnér č. 1 bude umístěn v obci Malá Víska na pozemku p. č. 624/1 v místě, kde končí zahrada pana JUDr. Milana Tomana naproti zahradě pana Pavla Vítovce

Kontejnér č. 2 bude umístěn v obci Vrhaveč na pozemku p. č. 1225 na odstavné ploše naproti vchodu do obecní knihovny

Kontejnér č. 3 bude umístěn v obci Neznašovy na pozemku p. č. 357/1 mezi tratí a hasičárnou

Kontejnér č. 4 bude umístěn v obci Radinovy na pozemku p. č. 570/1 na návsi vedle požární nádrže

Děkujeme, že třídíte odpad

Rostislav Doležal, starosta obce

====================================================

 Poplatky 2019

Vážení občané,

poplatky na rok 2019 je možno platit hotově na Obecním úřadě

v Malé Vísce   každé pondělí  od 12.00 - 17.00 hodin

V Radinovech každé pondělí  od 8.00 - 17.00 hodin

                        každou středu od 8.00 - 17.00 hodin

                         každý pátek    od 8.00 - 12.00 hodin

nebo na účet č.: 7425351/0100 var. symbol číslo popisné, do poznámky příjemci napsat příjmení.

Svoz komunálního odpadu                                                                               osoba s trvalým pobytem 500,-Kč, nad 70 let sleva 100,-Kč,                                 nebo vlastník objektu bez Trvalého pobytu 500,-Kč                                          známky jsou k vyzvednutí na OÚ

Kabelová televize                                                                                               900,-Kč pololetně, nebo 1.800,-Kč ročně

Poplatek za psa                                                                                                  za jednoho psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-Kč

====================================================

 Kabelová televize Vrhaveč

Vážení spoluobčané, z důvodu vysokých nákladů na provoz kabelové televize, Zastupitelstvo obce 11.12.2018 odsouhlasilo zvýšení poplatku za používání přípojky kabelového rozvodu v obci  na 150,-Kč/měsíc. Při placení je možno použít platbu pololetní = 900,-Kč, nebo roční = 1.800,-Kč.

Zároveň upozorňujeme na nové účastnické smlouvy, které nahradí stávající smlouvy a tyto vám budou poskytnuty k podpisu při placení. Při platbě na účet žádáme účastníky, aby se dostavily na Obecní úřad k podpisu smlouvy.

→Smlouva k nahlédnutí←

Náklady na provoz v roce 2018 - 447.973,36 Kč

Příjmy z vybraných poplatků v roce 2018 - 343.200,-KčInformace KÚPK pro vlastníky lesa

Info KÚPK ŽP

 

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná službaVýsledky voleb Zastupitelstva obce Vrhaveč 2018

Zvolení členové zastupitelstva po volbách 2018

 

Náhradníci po Volbách do Zastupitelstva obce 2018Protipovodňová opatření

Vážení spoluobčané, někteří z vás obdržíte v nejbližších dnech žádost o vyjádření se k připravovaným protipovodňovým opatřením na Drnovém potoce.
Týká se to majitelů pozemků dotčených stavbou liniových zdí, či zemních sypaných hrází.
Žádáme tyto majitele, aby přistupovali k vyjádření zodpovědně a včas jej odevzdali poštou, nebo na Obecní úřad dle pokynů v průvodním dopise.
Informace podá zpracovatel, nebo starosta obce.
Děkujeme za spolupráci.


Osvědčení o úspoře emisí díky třídění odpadu

ekokom.png
vrhavec_footer.png