Aktuality


 

 

 

Novější 1 3

Pouťové oslavy ve Vrhavči 21.-22.7.2018

Bez názvu.jpgOdstávka pitné vody Radinovy a Neznašovy

Z důvodu plánované opravy vodovodu v Radinovech nepoteče 17.7.2018 od 7.00 do 14.00 hodin pitná voda. V průběhu oprav, což bude trvat přibližně do konce srpna, bude docházet ke krátkodobým poklesům tlaku, či odstávkám. 

Děkujeme za pochopeníOsvědčení o úspoře emisí díky třídění odpadu

ekokom.pngPronájem víceúčelového areálu ve Vrhavči

Víceúčelový areál ve Vrhavči

===========================Změna svozu komunálního odpadu

Od května 2018 přecházíme ze zimního svozu na letní

nejbližší termíny svozu SKO jsou tyto:

27.4.2018, 4.5.2018, 18.5.2018 ……

==================================Kontejnery na BIOodpad od 19.3.2018

Od 19.3.2018 budou ve všech obcích přistaveny kontejnery na větve,

 

kontejnery na klasický BIOODPAD

24.3. v Malé Vísce a v Radinovech, a 31.3. ve Vrhavči a v Neznašovech,

poté opět

7.4. v Malé Vísce a v Radinovech, a 14.4. ve Vrhavči a v Neznašovech,

termíny se budou pravidelně po 14 dnech opakovat až do odvolání.

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

 

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

 

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

V zimním období budou kontejnery odstaveny.

 

Umístění kontejnerů:

Kontejnér č. 1 bude umístěn v obci Malá Víska na pozemku p. č. 624/1 v místě, kde končí zahrada pana JUDr. Milana Tomana naproti zahradě pana Pavla Vítovce

Kontejnér č. 2 bude umístěn v obci Vrhaveč na pozemku p. č. 1225 na odstavné ploše naproti vchodu do obecní knihovny

Kontejnér č. 3 bude umístěn v obci Neznašovy na pozemku p. č. 357/1 mezi tratí a hasičárnou

Kontejnér č. 4 bude umístěn v obci Radinovy na pozemku p. č. 570/1 na návsi vedle požární nádrže

 

Děkujeme, že třídíte odpad

Rostislav Doležal, starosta obce

===================================================

 

 

 Vrhavečský Masopust 2018

→Video sestřih z Vrhavečského Masopustu←

→Foto z rukou Adélky Kaiserové←

 

=====================================Placení poplatků 2018

Poplatky 2018

Poplatky za Svoz komunálního odpadu, Kabelovou televizi a psa

Oznamujeme občanům, že je možno platit poplatky za

Svoz komunálního odpadu: na rok 2018: 500,- Kč osoba s trvalým pobytem, dále majitel objektu s číslem popisným, nebo evidenčním (nad 70 let sleva 100,-Kč).

Kabelovou televizi: na rok 2018: 1.560,-Kč/rok, nebo 780,-Kč pololetně

Za psa: 100,-Kč/rok, za každého dalšího psa 150,-Kč/rok

převodem na účet č. 7425351/0100, vs. = číslo popisné, do zprávy pro příjemce příjmení, (známky na popelnici jsou na OÚ)

 

nebo hotově na Obecním úřadě

Úřední hodiny 
pondělí  12:00 - 17:00   úřední den - Malá Víska 23

pondělí    8:00 - 11:15   úřední den - Radinovy 38
středa     8:00 - 17:00   úřední den - Radinovy 38

================================================Tříkrálová sbírka 2018

V "Tříkrálové sbírce 2018" bylo

v Radinovech a v Neznašovech vybráno                                           10.653,-Kč.

DěkujemeInformace pro majitelé lesů

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná službaNovější 1 3

vrhavec_footer.png