Aktuality


 

 

 

Kontejnery na BIOodpad

Od 13.3.2020 jsou ve všech obcích přistaveny kontejnery na větve, 

kontejnery na klasický BIOODPAD budou přistaveny

4.4. ve Vrhavči a v Neznašovech, a 11.4. v Malé Vísce a v Radinovech,

poté opět

18.4. ve Vrhavči a v Neznašovech, 25.4. v Malé Vísce a v Radinovech,

termíny se budou pravidelně po 14 dnech opakovat až do odvolání.

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo. 

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

V zimním období budou kontejnery odstaveny. 

Umístění kontejnerů:

Kontejnér č. 1 bude umístěn v obci Malá Víska na pozemku p. č. 624/1 v blízkosti památeční lípy

Kontejnér č. 2 bude umístěn v obci Vrhaveč na pozemku p. č. 1225 na odstavné ploše naproti vchodu do obecní knihovny

Kontejnér č. 3 bude umístěn v obci Neznašovy na pozemku p. č. 357/1 mezi tratí a hasičárnou

Kontejnér č. 4 bude umístěn v obci Radinovy na pozemku p. č. 570/1 na návsi vedle požární nádrže

Děkujeme, že třídíte odpad, Rostislav Doležal, starosta obce

=================================================

 Svoz plastů – změna!

Vážení spoluobčané, jelikož koronavirus přežije dlouhé hodiny na některých površích, z nich nejdéle na plastech, rozhodli jsme se odložit svozy plastů do odvolání.

Pokud někomu plasty doma opravdu vadí, je možné je osobně odvézt do obecního sběrného dvora do velkoobjemového kontejneru s plasty.

Děkuji všem za pochopení, zároveň děkuji za udržování pořádku u kontejneru a děkuji, že třídíte odpad.

Rostislav Doležal, starosta obce.

===========================================================

 Nařízení vlády platí i pro chataře

Vážení, rád bych upozornil, že stále platí veškerá usnesení a doporučení vlády týkající se volného pohybu osob, sdružování a také povinného nošení roušek.

Přestože nebyla udělena výjimka pro cesty do objektů určených k rekreaci, mnoho občanů především z větších měst toto nerespektuje.

Z toto důvodu důrazně znovu opakuji všem občanům ČR, tedy občanům naší obce i těm, kdo do obce přijeli v rámci dočasného pobytu na víkend či delší dobu, že:

  • zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky (dle usnesení vlády č. 85/2020 Sb.)
  • zákaz shromažďování během nouzového stavu (usnesení vlády č. 69/2020 Sb.)
  • povinnost nosit roušku (usnesení č. 106/ 2020 Sb., o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének)

platí i na území naší obce, a to pro všechny!                   (včetně dětí, za které jste odpovědní!)

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE KÝMKOLIV NAŘÍZENÍ VLÁDY NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE DODRŽOVÁNO, BUDU NUCEN JAKO STAROSTA OBCE POSTUPOVAT V MEZÍCH ZÁKONA A TYTO PŘÍPADY HLÁSIT. Uvědomte si, že šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti je trestným činem! (Usnesení vlády č. 75/ 2020 Sb.,)

Buďte, prosím, všichni k sobě ohleduplní a dodržujte usnesení vlády!

Z důvodů výše uvedených byla v obci až do odvolání uzavřena dětská hřiště a venkovní cvičiště.

Děkuji za pochopení, Rostislav Doležal, starosta obce

====================================================Dobrá zpráva

Dobrou zprávou v tomto ne příliš příjemném období je, že se od pondělka 16.3.2020 na Panském rybníce ve Vrhavči pohybují tři mladé labutě.

Jestli zůstanou, nebo zde jen odpočívají ukáže čas.Labutě.jpgRoušky od obce

Vážení, roušky by měli již všichni občané našich obcí mít,

proto Vás žádám a vyzývám k jejich používání, děkuji.

Pokud by ještě někdo potřeboval, je možné se na mne obrátit na tel: 602 261 023

Přeji Vám hodně zdraví, Váš starosta Rostislav Doležal

====================================================Roušky pro občany obce

Vážení spoluobčané, v nejbližší době obdržíte do Vašich schránek od Obce Vrhaveč

Textilní roušky - 2 ks na osobu s trvalým pobytem.

Jedná se o certifikovaný výrobek ze 100% bavlny určené pro zdravotnictví, který je možno prát na 95 °C a žehlit.

certifikát ochranná rouška

Přeji Vám všem hodně zdraví, Rostislav Doležal, starosta obce

===================================================Omezení času nákupu od 8-10hodin a pohybu bez roušek

Vláda zavedla nové nařízení!!!

zakazuje se s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

dále se zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

=================================Zákaz vstupu bez roušky - doprava

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje je od 19. března 2020 0:00 do odvolání zákaz vstupu, pohybu a pobytu cestujících bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné materiály) ve všech prostředcích veřejné drážní dopravy, osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městských hromadných doprav na území Plzeňského kraje.

==================================================Zajištění základní pomoci Obecním úřadem

Vážení spoluobčané, z důvodu Usnesení Vlády č.215 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření,
 
nabízí Obecní úřad Vrhaveč pro své občany, kteří jsou v povinné karanténě, nebo nemají možnost si sami k obstarat základní životní potřeby, zajištění této služby.
Jedná se např. o nákup základních potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží.
Bližší info a možné objednávky na tel: 602 261 023,
 
Zároveň žádáme, aby občané nezneužívali této nabídky, pokud jim mohou tuto službu zajistit příbuzní, sousedská výpomoc, nebo osoby blízké.
 
 
Děkuji za spolupráci, Rostislav Doležal, starosta obce
 
================================================


Nařízení Úřadu vlády ČR

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Současně usnesením č. 199 ze dne 12. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

Dále Vláda Usnesením č.211
I. zakazuje
1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

dále se nevztahuje dle Usnesení 214 na:
1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,

7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného
zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny


2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
který může probíhat bez časového omezení,


3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,


4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

Dále Vláda Usnesením č. 214

zakazuje
1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb,
s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských
ubytovacích zařízeních,
2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,
3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou
taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobslužných
prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,
7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy;
VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.
VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

==============================================
vrhavec_footer.png