Aktuality


 

 

 

Sběr papíru 16.10.2020

SBĚR PAPÍRU

16.10.2020 proběhne v našich obcích sběr papíru, papír nechte svázaný před domem do 8.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí prosíme zakrýt.

Děkujeme, že třídíte odpad.

===================================================Mimořádné opatření COVID 19

Všem osobám (krom výjimek) se s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj) a dále v prostředcích veřejné dopravy.

Odkazy níže

Mimořádné-opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18.9.2020 do odvolání

Mimořádné opatření omezení provozoven a provozu služeb od 19.9.2020 do odvolání

Tisková zpráva MZ ČR

Mimořádné opatřeni omezení hromadných akcí

Mimořádné opatřeni omezení stravovací a ubytovací zařízeníTermíny svozu komunálního odpadu

svozy 2020.jpgObnova katastru operátu Malá Víska

Vážení spoluobčané, od 3.8.2020 se v katastru Malá Víska začne pracovat na obnově operátu, což znamená kompletní zaměřování a vyhotovení nové digitální mapy. Předmětem zjišťování průběhu hranic a označování hranic jsou veškeré pozemky a budovy, které jsou v území vybraném pro mapování. Každý vlastník pozemků v tomto území je zván písemnou pozvánkou s dostatečným předstihem.

Informační list Malá Víska

Leták mapování

OrtofotomapaProdej palivového dřeva 250,-Kč

Obec Vrhaveč nabízí k prodeji palivové dřevo v délce 2m za cenu 250,-Kč včetně DPH za prostorový metr.

Bližší info na tel lesního správce: p. Ing.Klasna 602 129 331Ukončení Nouzového stavu

dne 17. 5.2020 byl v ČR ukončen Nouzový stav. Dnem ukončení nouzového stavu končí všechna krizová opatření, která byla vydána na základě zákona č. 240/2000  Sb., o krizovém řízení, vláda i ostatní orgány krizového řízení ztrácí své mimořádné pravomoci podle tohoto zákona a též podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Pandemie bude po ukončení nouzového stavu řešena prostřednictvím standardních pravomocí a běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému, zejména ministerstvem zdravotnictví, epidemiologickými komisemi a krajskými hygienickými stanicemi podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Konec nouzového stavu nemá vliv na účinnost mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, která často upravují podobnou problematiku jako krizová opatření vlády. 

Stejně tak zůstávají v účinnosti opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky vydaná podle zákona o ochraně státních hranic. Dnem ukončení nouzového stavu ovšem končí činnost určených školských zařízení.

Děkuji všem za Vaši činnost a spolupráci v rámci plnění úkolů a povinností Nouzového stavu. Rostislav Doležal, starosta obce.Kontejnéry na BIO odpad

Kontejnery na BIOodpad

Od soboty 25.4.2020 budou ve všech obcích přistaveny kontejnery na trávu, 

kontejner na větve bude pouze ve Vrhavči

 

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo. 

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví, stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

V zimním období budou kontejnery odstaveny. 

Umístění kontejnerů:

Kontejnér č. 1 bude umístěn v obci Malá Víska na pozemku p. č. 624/1 v blízkosti památeční lípy

Kontejnér č. 2 bude umístěn v obci Vrhaveč na pozemku p. č. 1225 na odstavné ploše naproti vchodu do obecní knihovny

Kontejnér č. 3 bude umístěn v obci Neznašovy na pozemku p. č. 357/1 mezi tratí a hasičárnou

Kontejnér č. 4 bude umístěn v obci Radinovy na pozemku p. č. 570/1 na návsi vedle požární nádrže

Děkujeme, že třídíte odpad, Rostislav Doležal, starosta obce

=================================================

 Svoz plastů v pondělí po 14 dnech

v pondělí

7.9.2020, 21.9.2020,.5.10.2020, 19.10.2020, 2.11.2020

Děkujeme, že třídíte odpad.

==================================================Roušky od obce

Vážení, roušky by měli již všichni občané našich obcí mít,

proto Vás žádám a vyzývám k jejich používání, děkuji.

Pokud by ještě někdo potřeboval, je možné se na mne obrátit na tel: 602 261 023

Přeji Vám hodně zdraví, Váš starosta Rostislav Doležal

====================================================Roušky pro občany obce

Vážení spoluobčané, v nejbližší době obdržíte do Vašich schránek od Obce Vrhaveč

Textilní roušky - 2 ks na osobu s trvalým pobytem.

Jedná se o certifikovaný výrobek ze 100% bavlny určené pro zdravotnictví, který je možno prát na 95 °C a žehlit.

certifikát ochranná rouška

Přeji Vám všem hodně zdraví, Rostislav Doležal, starosta obce

===================================================
vrhavec_footer.png