Zajímavosti


Vrhaveč leží podél hlavni silnice na trase Klatovy-Železná Ruda asi 5 km od města Klatovy. Komunikačními spoji jsou státní silnice 1/27 Klatovy-Železná Ruda a železnice Klatovy-Horažďovice.
Obec Vrhaveč k 31.12. 2014 čítá 912 obyvatel a skládá se ze čtyř místních částí: Malá Víska, Neznašovy, Radinovy, Vrhaveč a dvou osad Hejno a Černé Krávy. S těmito vesnicemi má Vrhaveč společnou správu obce. K jejich spojení došlo v 70. letech, kdy začalo jejich postupné zvelebování.
Historické kořeny této obce sahají až do roku 1379 a nejvýznačnější památkou je původní sýpka ze 14. století v osadě Černé Krávy.
Původní význam názvu obce byl Vrhavcův Dvůr a staletým vývojem dospěl až k nynějšímu, od roku 1916 používanému názvu Vrhaveč.
Vesnice se rozprostírá v kotlině, jíž protéká Drnový potok a po západní i východní straně je lemována mírnými kopci. Zdejší málo členité krajina je vhodná pro nenáročnou cykloturistiku, a proto zde bylo vybudováno několik nových cyklotras. Větší rozvoj začíná s rozšiřováním obytné zástavby v 80. letech minulého století. Podle nového územního plánu se připravuje zástavba v Neznašovech a Radinovech.
V posledních letech byly vynaloženy značné prostředky na opravy komunikací. Státní komunikace I/27 Klatovy-Železné Ruda je svou hustotou provozu pro obec značným problémem, proto byla do územního plánu schválena její přeložka mimo obec v návazností na obchvat Klatov.
Vzhledem k nebezpečnosti provozu na státní silnici začala obec budovat páteřní cyklostezku, která po napojení na Klatovy v prostoru nádraží Luby spojila město s našimi obcemi, naváže na cyklostezky v Běšinech a přispěje ke zpřístupnění Šumavy. Po dokončení posledního, 1,5 km dlouhého úseku v letošním roce, bude cyklostezka průjezdná.
V  roce 2002 byla dokončena celoplošná plynofikace obce. V celé obci je zaveden televizní kabelový rozvod s informačním kanálem obce (náhrada za místní rozhlas), bezdrátové napojení na informační, výstražný a varovný systém (hasičský záchranný sbor a civilní obrana).
V  obci je mateřská škola a základní škola ve Vrhavči pro I. až V. ročník, je zde možnost ubytování a stravování v restauracích, v penzionech i v soukromí. Doprava autobusem, či vlakem, nachází se zde nejen prodejna potravin a smíšeného zboží, ale i autobazar a turistická kancelář.

 

První zmínka o vybudování cyklistické stezky padla v roce 1995. Udělal se předběžný návrh do urbanistické studie. V roce 2001 byl návrh na vybudování cyklistické stezky zapracován do územního plánu. Záměrem projektu bylo dotáhnout stezku z Eurocampu Běšiny přes Vrhaveč až do Klatov. Tím by se Klatovy ještě víc zpřístupnily pro pěší  cykloturisty. Povedlo se zapojit ministerstvo pro místní rozvoj, které přispělo finančně z programu „PHARE CBC" na obnovu venkova. Na první etapu, která má být dokončena v květnu 2003 přispěl státní fond dopravní infrastruktury. Druhá etapa byla dokončena koncem roku 2007. Tím dojde k propojení obcí Vrhaveč a Běšiny se Šumavou. Záměrem do budoucna je napojit trasu na další cyklotrasy v okolí směrem na Šumavu a dál do Evropy.
Spokojení turisté se rádi vrací tam, kde o ně bylo dobře postaráno. Toto přináší v dané oblasti finance nejen do místního rozvoje, ale i do státní pokladny.
Stezka má šířku 3 metry. Délka Je víc než 5 kilometrů na území Vrhavče a Běšin. I když ještě není dokončena, už ji místní lidé využívají k procházkám a projížďkám na kole.

V obci bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bylo spolufinancováno Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - více v aktualitách.

Vytrvalost místních lidí v čele s bývalým starostou panem Zdeňkem TOUŠKEM a od 5.11.2014 novým starostou panem Rostislavem DOLEŽALEM opět dokazuje, že i na menších vískách se dokáže někdy více než ve velkých městech.
Vše je jen v lidech!


Obecní úřad Vrhaveč
Malá Víska 23,
339 01  Klatovy
Tel: 376 311 524, 376 323 814
e-mail: ouvrhavec@raz-dva.cz

 

 

vrhavec_footer.png