Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sběr plastů vytříděných z domácností

v pondělí 6.9.2021, 20.9.2021, 4.10.2021, 18.10.2021...

 Děkujeme, že třídíte odpad.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 24.-25.9.2021


vrhavec_footer.png