2021

ZOZ 03/2021

Technická pomoc

Odstranění nebezpečných stavů

Datum a čas zásahu: 29. 6. 2021 21:34 - 22:49

Druh zásahu: Odstranění nebezpečných stavů - Zatopená zahrada

Místo zásahu: Malá Víska č.p.14

Seznam zasahujících:

Malát Josef

Toman Ondřej

Janda David

Toman Luboš

Zpráva: 

Jednotce událost ohlášena ve 21:34 při pohotovosti na stanici. Jednotka vyjíždí ve 21:36. Po příjezdu na MU je průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopení zahrady a příjezdové cesty vodou a bahnem z pole nad RD. Po vyčištění vpustě a odtečení vody pomohli členové jednotky majiteli s odvozem naplavenin.
Po příjezdu na MU druhého vozu jednotky Avia, odjíždí družstvo s vozem Ducato na kontrolu Drnového potoka a mostů přes něj. Na 3 místech byl potok vyčištěn ženijním nářadím. Odtud se jednotka vrací ve 22:47 na základnu. Během zásahu neprošly kódy typické činnosti z důvodu přetížení KOPIS, časy doplněny dodatečně.

Použitá technika: DA Fiat

 29.6.2021 - 14.jpg

ZOZ 02/2021

Technická pomoc

Odstranění nebezpečných stavů

Datum a čas zásahu: 29. 6. 2021 21:15 - 22:49

Druh zásahu: Odstranění nebezpečných stavů - zaplavený RD

Místo zásahu: Malá Víska č.p.74

Seznam zasahujících:

Avia: Hrach Martin, Tauš Pavel, Eis Radek, Chroust Jan, Brož David

Fiat: Malát Josef, Toman Ondřej, Janda David, Toman Luboš

 

Zpráva: 

Jednotce událost ohlášena ve 21:15 při pohotovosti na stanici. Jednotka vyjíždí ve 21:16. Po příjezdu na MU je průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopení přístřešku na OA, garážového stání, dvora a příjezdové cesty. SaP na místě stačí, proto byla VJ odvolána jednotka z Klatov. Po vyčištění kanálových mříží a odtečení vody pomohli členové jednotky majiteli s odvozem naplavenin a umytím všech poškozených částí pozemku.
Po ukončení zásahu přejíždí postupně obě družstva na adresu Malá Víska č.p.14, kde pomáhají také s odstraněním následků po přívalovém dešti. Na základnu pak vozidla odjíždí ve 22:47.
Během zásahu neprošly kódy typické činnosti z důvodu přetížení KOPIS, časy doplněny dodatečně.

Použitá technika: DA Fiat, DA Avia, Heron 1.

29.6.2021 - 74.jpg

ZOZ 01/2021

Technická pomoc

Odstranění nebezpečných stavů

Datum a čas zásahu: 29. 6. 2021 20:18 - 21:05

Druh zásahu: Odstranění nebezpečných stavů - zaplavená silnice

Místo zásahu: Malá Víska č.p.23 + silnice I/27

Seznam zasahujících:

Malát Josef

Toman Ondřej

Brož David

Janda David

Pressl Ondřej

Zpráva: 

Jednotka vyjela na základě svolání KOPIS ve 20:23 na adresu Malá Víska 23. Po příjezdu na místo události ve 20:24 je průzkumem zjištěno, že dochází k zaplavení zahrady a silnice I/27, se kterou zahrada sousedí, vodou z přilehlého pole. U silnice již docházelo k přetékání v celé šířce a odtoku do další zahrady, členové jednotky proto otevřely všechny kanalizační vpustě, označili prostor vozem a výstražnými kužely a nechali vodu samovolně odtéct. Poté byla komunikace zametena. Ze zahrady odtekla voda samovolně po odstranění laguny na silnici. K poškození majetku nedošlo. Po ukončení zásahu odjíždí jednotka ve 21:03 na základnu, kde od příjezdu ve 21:05 držela pohotovost na stanici.

Použitá technika: DA Fiat Ducato

 

29.6.2021 - 23-1.jpg

29.6.2021 - 23-2.jpg

29.6.2021 - 23-3.jpg

2020

ZOČ 02/2020

Technická pomoc

Hospodářské práce pro obec

Datum a čas zásahu: 20. 10. 2020 16:53 - 18:33

Druh zásahu: Uvolnění zanesených kanalizačních vpustí

Místo zásahu: Drnový potok + silnice I/27

Seznam zasahujících:

Malát Josef

Hrach Martin

Janda David

Chroust Jan

Toman Ondřej

Zpráva: 

Jednotka vyjela v počtu 1+4 na žádost starosty obce k uvolnění zanesené kanalizační vpustě do potoka. Po uvolnění této vpustě dále členové jednotky vyčistili most od větví, které bránily volnému průtoky, vyčistili propustky pod cyklostezkou a koše z kanálů pod silnicí. Na veškeré práce bylo použito pouze ženijní nářadí a ruční pila. Celá událost byla hlášená jako ZOČ.

Použitá technika: DA Avia

 

Událost 05/2020

Technická pomoc

Likvidace hmyzu

Datum a čas zásahu: 22. 8. 2020 16:59 - 17:32

Druh zásahu: Likvidace hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 78

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu s technikou DA12 L1MS Avia v 17:03 v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události v 17:08 je zjištěno, že se jedná o 3 vosí hnízda v prostoru mezi krovem a střešní krytinou. V domě žena oznamovatele - alergická. Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku odstranila jednu řadu tašek a likvidovala hnízda mechanicky, poté provedla vystříkání prostoru vzniku hnízd sprejem a uvedla vše do původního stavu. Výška 5 metrů. Po ukončení zásahu odjíždí jednotka zpět na základnu, kde uvedla v 17:29 techniku do akceschopnosti. Použit: Effect, Bandit

Použitá technika: AVIA DA12 L1MS, sada na likvidaci bodavého hmyzu

05-2020.jpg

Událost 04/2020

Technická pomoc

Monitoring

Datum a čas zásahu: 17. 8. 2020 18:00 - 18:38

Druh zásahu: Monitoring

Místo zásahu: Drnový potok

Seznam zasahujících:

Avia:

Malát Josef - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Brož David

Janda David

Chroust Jan 

Fiat (pohotovost na základně):

Hrach Martin - Velitel družstva

Malát Miroslav ml. - Strojník

Malát Miroslav st.

Pojar Miroslav st.

Pojar Libor

Zpráva: 

Jednotka byla svolána v 18:00 na žádost starosty obce, aby zkontrolovala stav Drnového potoka, který protéká naší obcí. Důvodem bylo, že v jiných obcích proti směru toku došlo k vyplavení domů přívalovým deštěm a hrozilo, že přívalová vlna ohrozí naší obec. Jednotka vyjela v počtu 1+4 s vozem Avia v 18:07. Druhé družstvo v počtu 1+4 drželo pohotovost na zbrojnici pro případ potřeby druhého vozu. Při kontrole jednotka projela všechny části obce Vrhaveč. V žádném místě potok nehrozil vylitím z břehu a všechny mosty byly průchozí. Po návratu na základnu v 18:37 byla uvedena technika do akceschopnosti a členové drželi hodinu pohotovost na zbrojnici. Ta byla po hodině ukončena, hladina potoka začala totiž klesat.

Použitá technika: AVIA DA12 L1MS

 04-2020.jpg

Událost 03/2020

Technická pomoc

Likvidace hmyzu

Datum a čas zásahu: 16. 8. 2020 18:14 - 19:12

Druh zásahu: Likvidace hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 79

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Toman Ondřej - Strojník

Brož David

Zpráva: 

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu s technikou DA12 L1MS Avia v 18:14 v počtu 1+2.

Po příjezdu na místo události v 18:23 je zjištěno, že se jedná o 1 sršní hnízdo u podbití krovu vedle okna do dětského pokoje. Uvnitř dvě malé děti. Jednotka vzhledem k výšce, ca 4 metry likvidovala hnízdo mechanicky za pomoci nastavovacího žebříku, poté provedla vystříkání prostoru vzniku hnízda sprejem.

Po ukončení zásahu odjíždí jednotka zpět na základu, kde uvedla v 19:12 techniku do akceschopnosti.

Použitá technika: AVIA DA12 L1MS, sada na likvidaci bodavého hmyzu

03-2020.jpg

ZOČ 01/2020

Technická pomoc

Hospodářské práce pro obec

Datum a čas zásahu: 9. 5. 2020 9:06 - 14:06

Druh zásahu: Odstranění zlámaných stromů

Místo zásahu: Drnový potok

Seznam zasahujících:

Malát Josef

Vítovec Petr

David Brož

Zpráva: 

Jednotka vyjela v počtu 1+2 za žádost starosty obce k odstranění zlomených stromů, spadlých do koryta Drnového potoka, které bránily volnému průtoku vody. Celkem bylo odstraněno 6 stromů. Použá technika DA Fiat Ducato + Motorová pila Hecht 957. Celá událost byla hlášená jako ZOČ.

Použitá technika: DA Fiat Ducato, motorová pila Hecht 957

 

Událost 02/2020

Technická pomoc

Likvidace padlého stromu

Datum a čas zásahu: 23. 2. 2020 13:48 - 14:15

Druh zásahu: Odstranění stromu, uvolnění komunikace

Místo zásahu: silnice Malá Víska - Hejno

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Pojar Miroslav ml. - Obsluha MP

Chroust Jan

Toman Ondřej

Zpráva: 

Jednotka byla svolána ve 13:48 na odstranění padlého stromu na komunikaci směr Hejno, který bránil v průjezdu. Na událost jednotka vyjíždí v počtu 1+4 v čase 13:53. Po příjezdu na MU je zjištěno, že se jedná o jeden strom přes komunikaci. Strom rozřezala pomocí motorové pily a odklidila mimo komunikaci. Po zametení komunikace se jednotka vrací zpět na základnu, kde uvedla techniku ve 14:15 do akceschopnosti.

Použitá technika: AVIA DA12 L1MS, motorová pila Dolmar

IMG_2632.JPG

Událost 01/2020

Technická pomoc

Likvidace padlého stromu

Datum a čas zásahu: 10. 2. 2020 17:41 - 18:07

Druh zásahu: Odstranění stromu, uvolnění komunikace

Místo zásahu: silnice Malá Víska - Hejno

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Hrach Martin - Obsluha MP

Zpráva: 

Jednotka vyjela v 17:42 v počtu 1+2 na odstranění padlého stromu na silnici Malá Víska - Hejno, který bránil průjezdu. Strom rozřezala pomocí motorové pily a odklidila mimo komunikaci. Po zametení a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrací zpět na základnu, kde uvedla techniku v 18:07 do akceschopnosti.

Použitá technika: AVIA DA12 L1MS, motorová pila Dolmar

 TP 10.2.2.JPG

2019

Událost 04/2019

Technická pomoc

Likvidace hmyzu

Datum a čas zásahu: 13. 9. 2019 18:05 - 19:06

Druh zásahu: Likvidace hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 96

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Hrach Martin

Brož David

Zpráva: 

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu s technikou DA12 L1MS Avia.

Událost oznámil majitel telefonicky VJ v 18:03. VJ oznamuje telefonicky na KOPIS v 18:05. Zbylé kroky zásahu JSDHO hlášeny RDST.

Jednotka vyjela v počtu 1 + 3.

Po příjezdu na místo události v 18:14 je zjištěno, že se jedná o 1 sršní hnízdo u podbití krovu vedle okna do dětského pokoje. Uvnitř dvě malé děti. Jednotka vzhledem k výšce, ca 7 metrů likvidovala hnízdo mechanicky za pomoci nastavovacího žebříku a lezecké sady, poté provedla vystříkání prostoru vzniku hnízda sprejem.

Po ukončení zásahu odjíždí jednotka zpět na základu, kde uvedla v 19:03 techniku do akceschopnosti.

Použitá technika: AVIA DA12 L1MS, sada na likvidaci bodavého hmyzu

70161285_10162796607800001_7300061681428725760_n.jpg

Událost 03/2019

Technická pomoc

Likvidace hmyzu

Datum a čas zásahu: 8. 8. 2019 20:22 - 21:07

Druh zásahu: Likvidace hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 89

Seznam zasahujících:

Hrach Martin - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Zpráva: 

Jednotce ohlášena událost Technická pomoc - likvidace hmyzu ve 20:22. Jednotka vyjíždí ve složení 1+1 na adresu Malá Víska č.p.89 ve 20:26.Po příjezdu na MU je průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo nad vchodovými dveřmi do RD v prostoru větrací mřížky. Uvnitř děti. Z důvodu komplikovaného přístupu k místu, kde se hnízdo nacházelo, likvidovali členové hmyz pouze postřikem Bandit krze mřížku za pomoci nastavovacího žebříku. Po několika opakování přestal hmyz vylétávat. Členové po vyčkání, zda se hmyz znovu neobjevuje uklidili vybavení a poučili majitele domu. Poté jednotka odjela zpět na základnu, kde vozidlo ve 21:07 uvedla do akceschopnosti.

 

Událost 02/2019

Požár

Lesní porost

Datum a čas zásahu: středa 24. 7. 2019 16:47 - 22:33

Druh zásahu: Požár lesního porostu

Místo zásahu: Malá Víska, Hejno, Holý Vrch

Seznam zasahujících:

DA Avia:

Velitel vozu: Malát Josef (VJ)

Strojník: Malát Miroslav ml.

Členové jednotky: Pojar Libor, Toman Ondřej, Vítovec Petr, Janda David, Chroust

Jan, Toman Luboš, Brož David, Pojar Miroslav ml., Hrach Martin

DA Fiat (pohotovost na základně):

Velitel vozu: Malát Miroslav st.

Strojník: Tauš Pavel

Zpráva: 

Jednotka byla svolána na požár lesa v obci Malá Víska u osady Hejno přes Kopis v 16:47.


V 16:51 vyjíždí jednotka v počtu 1+10 s vozem DA12 Avia. Po cestě Kopisem upřesněno, že se jedná o požár v lokalitě lesa zvané Holý vrch. Na místě události v 16:58 již na místě VZ z HZS Klatovy s VEA.


Po příjezdu zbylé techniky HZS pomohli členové jednotky s vedením B+C na požářiště z CAS HZS Kt. Na požářišti prováděli hašení jedním proudem C z CAS HZS Kt.


Po dohašení požáru se zbylé jednotky vrátily na základnu. Naše jednotka držela dozor do 22 hodin, poté předala MU správci lesa a ve 22:06 odjela na základnu, kde ve 22:33 uvedla techniku do akceschopnosti.


Po dobu zásahu drželi dva členové pohotovost na základně pro případ potřeby druhého DA v případě doplňování CAS. Druhé DA potřeba nebylo, voda byla dovážena CAS kyvadlově z hydrantu po příjezdu JSDHO Klatovy.

Na místě události s námi:

HZS Klatovy (VEA Ford Ranger, CAS 15 MB Unimog, CAS 30 Tatra T815-7, VA Škoda)

JSDHO Luby (CAS 32 Tatra T148, DA Renault Master)

JSDHO Klatovy (CAS 20 Tatra T815, CAS 32 Tatra T148)

PČR Klatovy

Použitá technika: DA Avia L1MS

67160422_2485860978143866_3110940474299383808_n.jpg

67504725_1634065996726873_5575487984003710976_n.jpg

Událost 01/2019

Technická pomoc

Čerpání vody

Datum a čas zásahu: pondělí 20. 5. 2019 11:51 - 13:37

Druh zásahu: Likvidace následků přívalového deště

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 14

Seznam zasahujících:

DA Avia:

Velitel vozu: Malát Josef (VJ)

Strojník: Vítovec Petr

Členové jednotky: Pojar Libor, Toman Ondřej

DA Fiat:

Velitel vozu: Hrach Martin

Strojník: Malát Miroslav ml.

Členové jednotky: Toman Luboš, Chroust Jan

Zpráva: 

Jednotce je vyhlášen poplach v 11:51 na TP - čerpání vody - Malá Víska č.p.14. Jednotka vyjela v počtu 1+3 s vozem Avia v 11:56. V době příjezdu již na místě HZS PS Klatovy. Po vyhodnocení situace vyjel druhý výjezd v počtu 1+3 s vozem Fiat ve 12:22. Jednotka provedla čerpání lagun ze zatopené zahrady a sklepa, poté úklid naplavenin a vyčištění kanálových vpustí. Po ukončení zásahu v 13:21 se po domluvě s VJ Klatovy jednotka vrátila zpět na základnu a oba vozy uvedla v 13:37 do akceschopnosti.

S námi na místě události HZS Klatovy s VEA Ford Ranger.

 Použitá technika: DA Avia L1MS, DA Fiat L1Z, Heron EPH-80-1, Heron EPH-80-2

IMG_0956.JPGIMG_0959.JPG

IMG_0960.JPG

2018

Událost 03/2018

Technická pomoc

Likvidace hmyzu

Datum a čas zásahu: 28. 8. 2018 18:29 - 19:15

Druh zásahu: Likvidace hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 51

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu s technikou DA L1MS Avia. Událost oznámila majitelka telefonicky VJ v 18:29. VJ oznamuje telefonicky na KOIS v 18:30. Zbylé kroky JSDHO hlášeny RDST. Jednotka vyjela v počtu 1 + 2. Po příjezdu na místo události v 18:38 zjištěno, že se jedná o 3 vosí hnízda v truhle vedle vchodových dveří. Jednotka likvidovala hnízdo mechanicky, poté postřikem Bandit. Po ukončení zásahu uvedeno vše do původního stavu. Jednotka po ukončení zásahu odjíždí zpět na základu, kde uvedla v 19:15 techniku do akceschopnosti.

 Použitá technika: DA Avia L1MS

Událost 02/2018

Technická pomoc

Likvidace hmyzu

Datum a čas zásahu: 15. 8. 2018 16:15 - 16:52

Druh zásahu: Likvidace hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 50

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Vítovec Petr - Strojník

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na likvidaci obtížného hmyzu s technikou DA Avia. Událost oznámila majitelka telefonicky VJ. VJ oznamuje telefonicky na KOOIS. Zbylé kroky JSDHO hlášeny RDST. Jednotka vyjela v počtu 1 plus 2. Na místě události zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo ve dveřích plynového sloupku vedle vchodových dveří. Jednotka likvidovala hnízdo mechanicky, poté postřikem Bandit. Po ukončení zásahu uvedeno vše do původního stavu. Jednotka po ukončení zásahu odjíždí zpět na základu, kde uvedla techniku do akceschopnosti.

 Použitá technika: DA Avia L1MS

Událost 01/2018

Technická pomoc

Čerpání vody

Datum a čas zásahu: 11. 6. 2018 23:30 - 00:16

Druh zásahu: Likvidace následků přívalového deště

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 74

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Vítovec Petr

Hrach Martin

Zpráva: 

Obyvatel obce oznamuje VJ zatopení garáže, uvnitř OA. VJ oznamuje událost na KOIS telefonicky. Členové jednotky se nacházeli ve zbrojnici, proto nebylo jednotku třeba svolávat. Výjezd jednotky proveden v počtu 1+3 s technikou DA Avia. Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o zatopení garáže, která je součástí domu, uvnitř 2xOA. Dále došlo k zaplavení dvora a přístřešku na OA, odtud byly vozy vyvezeny. Všechny prostory zaplaveny vodou a zaneseny naplavenou hlínou a kačírkem. Jednotka odčerpala a vymetla vodu z garáže a asistovala majiteli s odvozem naplavenin, poté vyčistila zanesené kanálové vpustě v okolí domu. Odjezd a příjezd na základnu hlášen telefonicky na KOIS z důvodu dočasného odpojení RDST. V 00:16 uvedení techniky zpět do akceschopnosti.

 Použitá technika: DA Avia L1MS

2017

Událost 06/2017

Technická pomoc

Likvidace padlých stromů

Datum a čas zásahu: 29. 10. 2017 15:10 - 15:50

Druh zásahu: Likvidace padlých stromů

Místo zásahu: Pozemní komunikace Malá Víska - Hejno

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Toman Ondřej

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjíždí na žádost starosty obce na uvolnění pozemní komunikace Malá Víska - Hejno. Na místě jeden strom přes komunikaci bránící průjezdu. Jednotka pomocí motorové pily strom rozřezala a odklidila mimo komunikaci, poté byla komunikace zametena. V době zásahu byla doprava v místě události zastavena.

 Použitá technika: DA Fiat Ducato L1Z, Motorová pila Dolmar

Stromy - Hejno - 1.jpg

Událost 05/2017

Technická pomoc

Likvidace padlých stromů

Datum a čas zásahu: 29. 10. 2017 12:00 - 13:00

Druh zásahu: Likvidace padlých stromů

Místo zásahu: Pozemní komunikace Malá Víska - Hejno

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Toman Ondřej

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjíždí na žádost starosty obce na uvolnění pozemní komunikace Malá Víska - Hejno. Na místě 3 stromy přes komunikaci bránící průjezdu. Jednotka pomocí motorové pily stromy rozřezala a odklidila mimo komunikaci, poté byla komunikace zametena. V době zásahu byla doprava v místě události zastavena.

 Použitá technika: DA12 Avia A31, Motorová pila Dolmar

Stromy - Hejno - 4.jpg

Událost 04/2017

Technická pomoc

Likvidace nebezpečných stavů

Datum a čas zásahu: 29. 10. 2017 10:36 - 13:07

Druh zásahu: Likvidace ulítlé střechy

Místo zásahu: Malá Víska č.p.58

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Vítovec Petr

Toman Ondřej

Chroust Jan

Toman Luboš

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na nahlášenou událost: Likvidace nebezpečných stavů na adresu Malá Víska č.p.58. Na místě události je zjištěno, že se jedná o ulítlou střechu nad garáží. Po domluvě s majitelem objektu jednotka rozebrala poničenou střešní konstrukci a pomohla vynosit do prostoru nové střešní desky, kterými provizorně zakryla díru ve střeše. Novou střechu si majitel domu zajistí sám. Pro šroubování desek byla použita elektrocentrála z důvodu výpadku elektrického proudu. Jednotka z místa odjíždí na další událost.

 Použitá technika: DA12 Avia A31, Elektrocentrála PH2500

Střecha M.V.č.p.58 - 3.jpg

Událost 03/2017

Technická pomoc

Likvidace padlých stromů

Datum a čas zásahu: 29. 10. 2017 9:22 - 10:05

Druh zásahu: Likvidace padlých stromů

Místo zásahu: Křižovatka Malá Víska - Týnec

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Vítovec Petr

Toman Ondřej

Chroust Jan

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na likvidaci padlého stromu ke křižovatce Malá Víska X Týnec na základě svolání KOIS v 9:28. Po příjezdu na místo události v 9:31 již na místě jednotka HZS PS Klatovy, která se vracela od jiné události. Naše jednotka pomohla pomocí motorové pily strom rozřezat a odklidit mimo pozemní komunikaci. Poté komunikaci zametla. Do padlého stromu narazilo jedno OA, řidič bez zranění, jednotka asistovala HZS při vyproštění z větví. Jednotka se vrací na základnu v 10:03.

S námi na MU: HZS Klatovy MB Unimog a Tatra Terrno, JSDHO Luby DA Avia 

 Použitá technika: DA12 L1MS Avia A31, Motorová pila Dolmar

Strom X OA - Křižovatka MV x Týnec - 3.jpg

Strom X OA - Křižovatka MV x Týnec - 2.jpg

Strom X OA - Křižovatka MV x Týnec - 1.jpg

Událost 02/2017

Technická pomoc

Likvidace nebezpečného hmyzu

Datum a čas zásahu: 28. 8. 2017 17:12 - 18:07

Druh zásahu: Likvidace nebezpečného hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 51

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel jednotky 

Malát Miroslav st. - Strojník

Hrach Martin

Zpráva: 

Dne 28.8.2017 v 17:12 oznamuje obyvatel obce vosí hnízdo ve střeše garáže v Malé Vísce č.p.51.

Jednotka vyjíždí v počtu 1+2 v 17:17 s vozem DA12. Po příjezdu na místo události v 17:20 je zjištěno, že se jedná o dvě vosí hnízda v dutině pod taškami střechy s větrací mřížkou. Jednotka provedla odstranění tašek a likvidovala hmyz postřikem Bandit. Po ukončení zásahu byly tašky vráceny do původního stavu. Jednotka se vrací na základnu v 18:07.

Použitá technika: DA12 Avia A31, Vysavač na hmyz Electrostar

1[4].jpg

Událost 01/2017

Technická pomoc

Likvidace nebezpečného hmyzu

Datum a čas zásahu: 28. 5. 2017 13:51 - 14:47

Druh zásahu: Likvidace nebezpečného hmyzu

Místo zásahu: Vrhaveč č.p. 94

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel jednotky 

Malát Miroslav st. - Strojník

Hrach Martin

Zpráva: 

Dne 28.5.2017 v 13:51 hodin oznamuje obyvatel obce sršní hnízdo v zástřešku rodinného domu č.p.94 ve Vrhavči VJ. Na KOIS oznamuje VJ telefonicky. Ve 14:01 je proveden výjezd technikou Avia DA8. Po příjezdu na místo události ve 14:05 je zjištěno, že se nejedná o sršní hnízdo, ale o vosí hnízdo v zástřešku rodinného domu nad vchodovými dveřmi, uvnitř žena a dítě. Jednotka provedla pomocí sady na likvidaci hmyzu a nastavovacího žebříku odstranění hnízda a vystříkání postřikem Bandit. Jednotka se vrací na základnu 14:47.

Použitá technika: DA12 Avia A31, Vysavač na hmyz Electrostar

2016

Událost 06/2016

Požár - průmyslové, zemědělské objekty, sklady

Okrskové prověřovací cvičení

Datum a čas zásahu: 9. 10. 2016 9:57 - 11:47

Druh zásahu: Požár haly, dálková doprava vody

Místo zásahu: Běšiny č. p. 216 - Areál firmy Drokoz

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel jednotky 

Pojar Miroslav st. - Strojník

Malát Miroslav st. 

Tauš Pavel 

Hrach Martin

Chroust Jan

Toman Ondřej

Zpráva: 

Naše jednotka vyjela na základě svolání hasičů KOIS Plzeňského kraje do obce Běšiny, objektu firmy Drokoz.

Po příjezdu na místo události bylo VJ oznámeno VZ, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek JPO okrsku Běšiny.

Na místě události byla zřízena dálková doprava vody ze stroje do stroje.

Naše jednotka byla zařazena jako druhá, vedení bylo prováděno 1x B75.

V průběhu zásahu byla simulována porucha PS12 spojena s výměnou a opětovným nasazením náhradního stroje.

Výjezd, příjezd na místo události a návrat do akceschopnosti byl ohlášen VJ telefonicky na KOIS.

Použitá technika: DA12 Avia A31, PS12

                              

 

Událost 05/2016

Technická pomoc

Likvidace nebezpečného hmyzu

Datum a čas zásahu: 27. 9. 2016 17:33 - 18:07

Druh zásahu: Likvidace nebezpečného hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 84

Seznam zasahujících:

Malát Miroslav st. - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Malát Josef

Zpráva: 

Dne 27.9.2016 v 17:33 oznamuje obyvatelka obce vosí hnízdo v zástřešku rodinného domu v Malé Vísce č.p.84.

Jednotka vyjíždí v počtu 1+2 ve 17:37 s vozem DA12. Po příjezdu na místo události v 17:39 je zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v dutině zástřešku v blízkosti vchodu - v domě dvě malé děti. Jednotka provedla odstranění krycí lišty větrací mřížky a likvidovala hmyz postřikem Bandit. Po ukončení zásahu byla mřížka i krycí lišta vráceny do původního stavu. Jednotka se vrací na základnu v 18:07.

 Použitá technika: DA12 Avia A31, Vysavač na hmyz Electrostar

 

 

Událost 04/2016

Technická pomoc

Likvidace následků přívalového deště

Datum a čas zásahu: 26. 6. 2016 14:30 - 17:53

Druh zásahu: Likvidace následků přívalového deště

Místo zásahu: Obec Malá Víska

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Janda David

Toman Luboš

Vítovec Petr

Toman Ondřej

Chroust Jan

Zpráva: 

Jednotka vyjela na žádost starosty obce k rozmístění vysoušečů po domech postižených povodní z předchozího dne. Velitel jednotky obešel všechny domy, kde se v sobotu čerpalo, zkontroloval, zda se sklepy neplní znovu spodní vodou, nabídl vysoušeč a případnou pomoc s odstraněním následků deště.

Čerpat vodu bylo nutné pouze v č.p. 46, ostatní domy (č.p. 79, 13, 14, 12, 46, 84, 22, 7, 60, 20, 31, 45, 66, 76) nebyly zasaženy spodní vodou.

Vysoušeče byly instalovány do domů č.p.22,41,14,51

Po dokončení kontroly domů jednotka vyčistila všechny propustky do potoka a kanalizace, vyčistila všechny zanešené kanály na silnici I/27 a uklidila poslední zbytky naplavené zeminy ze silnice.

Poté se jednotka přesunula k Drnovému potoku, kde po celé délce obce Malá Víska vyčistila koryto potoka od naplaveného nepořádku, vyčistila mosty ve kterých byly nasekané kusy dřevin, posbírala naplavené kusy dřeva na přilehlou louku a nakonec vyčistila propustky pod cyklostezkou ústící do potoka. Jeden strom rostoucí u potoka byl padlý po větru, který se přehnal v noci, o tento strom se zastavovala voda s dalším nepořádkem. Strom byl nařezán na špalky a vytažen na břeh potoka (aby nebránil průtoku).

U mostu Drnový potok X komunikace Malá Víska – Hejno byla objevena vymletá díra v asfaltu pod cyklostezkou, toho místo bylo označeno kůly a páskou „Zákaz vstupu“, informace byla předána na starostu obce.

V místě, kde musela být technika nechána na vozovce, byla doprava řízena kyvadlově.

Po ukončení události se jednotka vrátila zpět na základnu a držela pohotovost ve zbrojnici.

 Použitá technika: DA12 Avia A31, Kalové čerpadlo Heron, Motorová pila Dolmar

 

 

Událost 03/2016

Technická pomoc

Likvidace padlých stromů

Datum a čas zásahu: 25. 6. 2016 23:17 - 23:44

Druh zásahu: Likvidace padlých stromů

Místo zásahu: Pozemní komunikace Malá Víska - Hejno

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Janda David

Toman Luboš

Vítovec Petr

Toman Ondřej

Chroust Jan

Eis Radek

Zpráva: 

Jednotka vyjela v počtu 1+7 na likvidaci padlého stromu přes pozemní komunikaci Malá Víska – Hejno na základě telefonického oznámení obyvatelem obce veliteli jednotky. Vzhledem k tomu, že jednotka držela pohotovost na základně, velitel jednotky ihned nahlásil událost telefonicky na KOIS a jednotka vyjela k místu události.

Po příjezdu na místo se potvrdilo, že se jedná o jeden padlý strom mezi železničním přejezdem a mezi mostem přes Drnový potok. Strom zasahoval přes celou silnici a bránil průjezdu v obou směrech.

Po nasvícení místa zásahu, byl strom rozřezán pomocí motorové pily a odklizen z komunikace na přilehlou louku. Komunikace byla poté zametena od pilin. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu a dále držela pohotovost na stanici.

 Použitá technika: DA12 Avia A31,Osvětlovací stožár, Motorová pila Dolmar

 

 

Událost 02/2016

Technická pomoc

Likvidace následků přívalového deště

Datum a čas zásahu: 25. 6. 2016 15:38 - 21:40

Druh zásahu: Likvidace následků přívalového deště

Místo zásahu: Obec Malá Víska

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Janda David

Toman Luboš

Vítovec Petr

Toman Ondřej

Chroust Jan

Eis Radek

Zpráva: 

Jednotka vyjela na událost v počtu 1+7. Po příjezdu na místo zásahu již byla na místě jednotka HZS PS Klatovy. Po domluvě s VZ jsme začali čerpání kalovým čerpadlem u č.p.14 a č.p.13 (jednotka KT čerpala u č.p.78).

Po zvážení situace se naše jednotka rozdělila na dvě skupiny, jedna skupina čerpala s PS12, druhá s kalovým čerpadlem.

VJ zjistil počet zasažených míst, dle situace vytvořil pořadí čerpání a dle něho bylo postupováno po obci.

Čerpáno bylo celkem na 14 místech v Malé Vísce, a to: č.p. 79, 13, 12, 14, 46, 84, 22, 7, 60, 20, 31, 45, 66, 76.

Po dokončení čerpání v Malé Vísce byla jednotka KOIS vyslána na pomoc do sousední obce Vrhaveč. Tam jednotka po domluvě s VJ Vrhaveč, čerpala vodu v č.p. 73 a v č.p. 55.

Během zásahu jednotka pomohla pracovníkovi pohotovosti RWE s upřesněním místa jiného zásahu - úniku plynu přes KOIS – prvotní zadání bylo na špatnou adresu.

Po vyčerpání všech poškozených míst jednotka provedla vyčištění kanálových vpustí do kanalizace a uklidila pozemní komunikaci I/27.

V místě, kde musela být technika nechána na vozovce, byla doprava řízena kyvadlově.

Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu a držela pohotovost ve zbrojnici.

 Použitá technika: DA12 Avia A31, Kalové čerpadlo Heron, PS12

 

 

Událost 01/2016

Technická pomoc

Likvidace padlých stromů

Datum a čas zásahu: 25. 2. 2016 16:12 - 18:14

Druh zásahu: Likvidace padlých stromů

Místo zásahu: Cyklostezka Malá Víska - Vrhaveč / Koryto Drnového potoka

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Malát Miroslav ml. - Strojník

Malát Miroslav st.

Toman Ondřej

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na základě telefonátu obyvatelů obce na technickou pomoc – likvidaci padlých stromů v počtu 1+4.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o 4 kusy stromů, z nichž 3 byly zlomeny do koryta Drnového potoka, kde bránily průtoku. Čtvrtý strom byl nalomený a nakloněný nad cyklostezku Malá Víska – Vrhaveč, kde hrozilo úplné ulomení a tím zranění projíždějících osob.

Jednotka pomocí motorové pily provedla odstranění všech stromů, poté, zametení komunikace.

 Použitá technika: DA12 Avia A31, Motorová pila Dolmar

 

2015

Událost 03/2015

Požár - Popelnice, kontejner, odpad, ostatní

Požár skládky Štěpánovice

Prověřovací cvičení HZS pro jednotky obcí Klatovy a Vrhaveč

Datum a čas zásahu: 11. 12. 2015 14:59 - 16:20

Druh zásahu: Požár skládky, dálková doprava vody

Místo zásahu: Skládka Štěpánovice

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel jednotky 

Malát Miroslav ml. - Strojník

Malát Miroslav st. 

Pojar Miroslav st.

Vítovec Petr

Zpráva: 

11.12.2015 14:59:47 - POŽÁR, POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ, I.stupeň poplachu - Klatovy, Štěpánovice, skládka Štěpánovice - 300 x 300m, plameny šířící se k lesu, bez zranění.

Naše jednotka vyjela na základě svolání hasičů Krajským operačním střediskem Plzeňského kraje na skládku do Štěpánovic.

Po příjezdu na místo události bylo VJ oznámeno VZ, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek JPOV obcí Klatovy a Vrhaveč.

Na místě události byla zřízena dálková doprava vody ze stroje do stroje.

Naše jednotka byla zařazena jako poslední, a z našeho stroje bylo vedeno dopravní vedení 1xB s rozdělovačem, a z něho útočné vedení 1xC v počtu 1+1 bez DT.

Na konci proběhlo vyhodnocení cvičení VZ mjr.Bc M.Markem.

Výjezd, příjezd na místo události a návrat do akceschopnosti byl ohlášen VJ telefonicky na KOIS.

Použitá technika: DA12 Avia A31, PS12

 

Událost 02/2015

Technická pomoc

Likvidace nebezpečného hmyzu

Datum a čas zásahu: 6. 9. 2015 09:10 - 10:45

Druh zásahu: Likvidace nebezpečného hmyzu

Místo zásahu: Malá Víska č.p. 63

Seznam zasahujících:

Malát Miroslav st. - Velitel zásahu

Malát Josef

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka vyjela na místo zásahu na základě telefonického ohlášení obyvatelky. Bylo zjištěno že se jedná o dvě sršní hnízda v prostoru půdy nad kůlnou se zahradním nářadím. Obě hnízda byla odstraněna sadou pro likvidaci nebezpečného hmyzu a prostor byl vystříkán jedem proti sršním proti případnému návratu hmyzu.

 Použitá technika: Sada pro likvidaci hmyzu

 

Událost 01/2015

Technická pomoc

Likvidace padlých stromů

Datum a čas zásahu: 31. 3. 2015 17:11 - 18:09

Druh zásahu: Likvidace padlých stromů

Místo zásahu: Cyklostezka Malá Víska - Vrhaveč / Koryto Drnového potoka

Seznam zasahujících:

Malát Josef - Velitel zásahu

Pojar Miroslav ml. - Strojník

Chroust Jan

Hrach Martin

Zpráva: 

Jednotka byla svolána na základě telefonického hlášení obyvatel obce. Zahájení a ukončení zásahu bylo hlášeno na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky.

 Použitá technika: DA12 Avia A31

vrhavec_footer.png