Závěrečný účet a zpráva auditora

-----------------------------------------------------------------

2019

 

-----------------------------------------------------------------

2018

 

-----------------------------------------------------------------

2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2017 schválená dne 12.6.2018

Závěrečný účet obce r. 2017.doc

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 212 - 2017.pdf

Rozvaha rok 2017.pdf

Výkaz zisku a ztrát rok 2017.pdf

Příloha rok 2017.pdf

------------------------------------------------------------------

2016 

Zpráva o výsledku hospodaření 2016 schválená 26.6.2017

Závěrečný účet Obce Vrhaveč za rok 2016 schválený 26.6.2017

Výkaz o plnění Rozpočtu FIN 212  -  2016

ROZVAHA 2016

Výkaz zisku a ztrát 2016

Příloha 2016

vrhavec_footer.png