Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Omezení úředních hodin Obecního úřadu

Z důvodu nařízení vlády dochází k omezení rozsahu úředních hodin Obecního úřadu ve Vrhavči na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni a sice:

Úřední hodiny v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin - OÚ Malá Víska

                       ve středu od 12.00 do 17.00 hodin - OÚ Radinovy

Děkujeme za pochopení

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr plastů

v pondělí 5.10.2020, 19.10.2020, 2.11.2020, 16.11.2020, 30.11.2020...

 

Děkujeme, že třídíte odpad.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr papíru 16.10.2020

SBĚR PAPÍRU

16.10.2020 proběhne v našich obcích sběr papíru, papír nechte svázaný před domem do 8.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí prosíme zakrýt.

Děkujeme, že třídíte odpad.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu 23.10.-24.10.2020

Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu 

v Radinovech  v pátek 23.10.2020 od 8.00 do 17.00 hodin

na návsi 

ve Vrhavči v pátek 23.10.2020 od 8.00 do 17.00 hodin

                 a v sobotu 24.10.2020 od 8.00 do 12.00 hodin

v areálu bývalého ZD - vjezd z boku.

 

        Nebezpečný odpad: zbytky barev, obaly od barev, pneumatiky,                                                        filtry, zářivky, baterie a pod.

        Elektrospotřebiče všeho druhu

        Velkoobjemový odpad: koberce, lina, matrace, polystyren apod.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Naposledy změněno: 16. 10. 2020 13:13

Výroční zpráva rok 2019

vrhavec_footer.png