Aktuality


 

 

 

Nové mapování katastru v k.ú. Malá Víska

▬→Oznámení o obnově katastrálního operátu v k.ú. Malá Víska u Klatov←▬Svozy komunálního odpadu 2020

svozy 2020.jpgProgramy kabelové televize

Vážení spoluobčané, přelaďte si prosím vaše televizní přijímače, neboť jsme rozšířili programovou nabídku.

Programová nabídka je zatím na období minimálně jednoho měsíce a poté zvážíme, jak bude pokračovat.

Rostislav Doležal, starosta obcePoplatky na rok 2020

Poplatky 2020

Vážení občané,

poplatky na rok 2020 je možno platit od 15.1.2020

hotově na Obecním úřadě

v Malé Vísce   každé pondělí  od 12.00 - 17.00 hodin

V Radinovech každé pondělí  od 8.00 - 17.00 hodin

                        každou středu od 8.00 - 17.00 hodin

                         každý pátek    od 8.00 - 12.00 hodin

nebo na účet č.: 7425351/0100 var. symbol číslo popisné, do poznámky příjemci napsat příjmení.

Svoz komunálního odpadu                                                                              osoba s trvalým pobytem 550,-Kč, nad 70 let sleva150,-Kč,                            nebo vlastník objektu bez trvalého pobytu 550,-Kč

známky na popelnice nebudou vydávány

Kabelová televize                                                                                               900,-Kč pololetně, nebo 1.800,-Kč ročně

Poplatek za psa                                                                                                  za jednoho psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-KčVánoční trhy ve Vrhavči podpořily onkoláčky

Děkujeme všem, kdo navštívili vánoční trhy ve Vrhavči a přispěli veřejnou sbírkou Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům částkou

                       20.831,-Kč

Tato nadace materiálně a finančně pomáhá dětem s vrozenými vadami a jiným závažným onemocněním a dětem s onkologickým onemocněním v léčbě a 2 roky po jejím ukončení.

Jsme rádi, že jsme mohli společně pomoci, děkujeme pořadatelům.

Vánoční trhy zápis z otevření pokladničkyStavba chodníku při silnici I/27 v Neznašovech

Vážení spoluobčané,

žádám Vás o spolupráci a trpělivost se stavbou, která se provádí v obci Neznašovy.

Stav stavby je takový, že je již dokončena výměna vodovodu, přípojek a kanalizace. Dále jsou osazeny žulové silniční obrubníky s přídlažbou a je hotová pokládka nového asfaltu včetně dopravního značení. Nyní již byly započaty práce na opravě chodníku, na kterou obec získala dotaci ze SFDI. Celkové náklady na chodník jsou bezmála 3.200.000,-Kč a termín dokončení stavby chodníků je 30.6.2020. Chodník bude jednostranný s místem pro přecházení u kapličky.

Jelikož se zde pohybuje velké množství techniky a v obci je spousta výkopů, žádám o spolupráci a samozřejmě o opatrnost a dodržování bezpečnosti.

Děkuji za spolupráci, Rostislav Doležal starosta obce.Poplatky 2020

Zastupitelstvo obce Vrhaveč, na svém zasedání, 12.11.2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrhaveč o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2020. →→→Vyhláška k nahlédnutí v odkazu←←←

Ve vyhlášce se mimo jiné upravuje i cena za poplatek z 500,- Kč na 550,-Kč. K tomuto kroku jsme byli donuceni z důvodu již několik let trvající finanční nevyrovnanosti v platbě za odpady. Nutno podotknout, že k platbě za odpady mají občané službu svozu plastů, třídění skla a papíru, BIOodpad, nebezpečný, velkoobjemový a elektroodpad.

Děkuji za pochopení a děkuji, že třídíte odpad.

Rostislav Doležal, starosta obce

 Kontejnery na BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad

Od 8.12.2019 budou ve všech obcích odstaveny kontejnery na BIOodpad. 

Na jaře budou kontejnery opět přistaveny na obvyklých místech a o datu přistavení bude Obecní úřad včas informovat. 

Děkujeme, že třídíte odpad

Rostislav Doležal, starosta obce

==================================================Odpad

Žádáme občany, aby nám nenosili bez předchozí domluvy odpad do našeho technického dvora, neboť se nejedná o sběrný dvůr na odpady.

Termíny na velkoobjemový, nebezpečný a elektroodpad budou vždy včas oznámeny. 

Děkujeme za pochopeníKabelová televize Vrhaveč

Vážení spoluobčané, z důvodu vysokých nákladů na provoz kabelové televize, Zastupitelstvo obce 11.12.2018 odsouhlasilo zvýšení poplatku za používání přípojky kabelového rozvodu v obci  na 150,-Kč/měsíc. Při placení je možno použít platbu pololetní = 900,-Kč, nebo roční = 1.800,-Kč.

Zároveň upozorňujeme na nové účastnické smlouvy, které nahradí stávající smlouvy a tyto vám budou poskytnuty k podpisu při placení. Při platbě na účet žádáme účastníky, aby se dostavily na Obecní úřad k podpisu smlouvy.

Smlouva k nahlédnutí

Náklady na provoz v roce 2018 - 447.973,36 Kč

Příjmy z vybraných poplatků v roce 2018 - 343.200,-Kč
vrhavec_footer.png