Aktuality


 

 

 

Informace pro majitelé lesů

V současné době dochází v některých oblastech Plzeňského kraje a to i v našem katastru k prudkému nárůstu výskytu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým.  Tento stav vyžaduje, aby všichni vlastníci lesů důsledně plnili své povinnosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci.  Za účelem informovanosti co největšího počtu vlastníků lesů, kterých je v našem kraji téměř 20 000, přičemž  14 500 z nich vlastní les o výměře do  1 ha zveřejňujeme na níže uvedených odkazech důležité informace.

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým

Doporučená opatření v ochraně lesa pro vlastníky lesů

Orgány SSL-kontakty

Lesní ochranná službaChodník v obci

§ 53 odst.2 zákona 361/2000Sb., 

Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

Jinými slovy: chodník smí použít pouze chodec

a dále osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped, osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení, ovšem ani v jednom případě nesmí na chodníku ohrozit ostatní chodce.

V žádném případě se nesmí použít chodník k jízdě či parkování osobních a jiných vozidel !!!

Policie ČR Bude tyto přestupky v našich obcích kontrolovat a případně řešit.

Děkujeme všem, kdo pochopili, že nové chodníky si nebudeme sami ničit.Masopustní průvod obcí 2017 foto a video

Podívejte se na foto, nebo video z Masopustu obce Vrhaveč 2017 a příští rok zase...

     ►►► FOTO ◄◄◄

   ►►► VIDEO ◄◄◄

================================Vrhaveč video 2017

Klikněte na odkaz a podívejte se na Obec Vrhaveč z leteckého pohledu v lednu 2017

                      ►►►VRHAVEČ◄◄◄

 

===================================Povinná kontrola kotlů

Kontroly kotlů již do konce roku 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 jak je uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to tedy znamená, že ještě do konce roku 2016 by si také všechny domácnosti měly nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. V příštím roce totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku a zda je provozován v souladu s pokyny výrobce a výše uvedeným zákonem. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta. Fyzické osobě 20 000 Kč, právnické a fyzické podnikající osobě až 50 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob uvedený na odkaze:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

a

http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku

PLATÍ I PRO KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM !!!

a ještě jeden odkaz

https://www.novinky.cz/domaci/418084-urednici-budou-moci-k-lidem-domu-kontroly-kotlu-prosly-senatem.html

 Video povodně červen 2016

Povodně z kamery FILMproZdarma vyjádření k sítím

Cetin.jpgVýměna filtrů v tělocvičně

V lednu 2016 provedla odborná firma pravidelnou výměnu filtrů v tělocvičně ve Vrhavči.MÁME MISTRYNI SVĚTA

ADÉLKA FAITOVÁ Z VRHAVČE SE UMÍSTILA SE SVÝM TANEČNÍM SESKUPENÍM "Storm Ballet Plzeň" NA CELOSVĚTOVÉ SOUTĚŽI SPOLEČENSKÉHO A UMĚLECKÉHO TANCE V ČR, VE SPOLUPRÁCI A POD ZÁŠTITOU SVAZU UČITELŮ TANCE ČR A ČESKÉ ASOCIACE TANCE NA VÍTĚZNÉ PŘÍČCE A STALA SE TAK MISTRYNÍ SVĚTA.

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI.Otakar Výborný je Mistr Evropy v Autokrosu

Otakar Výborný, který bydlí a podniká v naší obci, získal po posledním autokrosovém závodě v Itálii titul Mistr Evropy. Blahopřejeme.
vrhavec_footer.png