Aktuality


 

 

 

Masopustní průvod obcí 2017 foto a video

Podívejte se na foto, nebo video z Masopustu obce Vrhaveč 2017 a příští rok zase...

     ►►► FOTO ◄◄◄

   ►►► VIDEO ◄◄◄

================================Vrhaveč video 2017

Klikněte na odkaz a podívejte se na Obec Vrhaveč z leteckého pohledu v lednu 2017

                      ►►►VRHAVEČ◄◄◄

 

===================================Povinná kontrola kotlů

Kontroly kotlů již do konce roku 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 jak je uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to tedy znamená, že ještě do konce roku 2016 by si také všechny domácnosti měly nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. V příštím roce totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku a zda je provozován v souladu s pokyny výrobce a výše uvedeným zákonem. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta. Fyzické osobě 20 000 Kč, právnické a fyzické podnikající osobě až 50 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob uvedený na odkaze:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

a

http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku

PLATÍ I PRO KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM !!!

a ještě jeden odkaz

https://www.novinky.cz/domaci/418084-urednici-budou-moci-k-lidem-domu-kontroly-kotlu-prosly-senatem.html

 Video povodně červen 2016

Povodně z kamery FILMproZdarma vyjádření k sítím

Cetin.jpgVýměna filtrů v tělocvičně

V lednu 2016 provedla odborná firma pravidelnou výměnu filtrů v tělocvičně ve Vrhavči.MÁME MISTRYNI SVĚTA

ADÉLKA FAITOVÁ Z VRHAVČE SE UMÍSTILA SE SVÝM TANEČNÍM SESKUPENÍM "Storm Ballet Plzeň" NA CELOSVĚTOVÉ SOUTĚŽI SPOLEČENSKÉHO A UMĚLECKÉHO TANCE V ČR, VE SPOLUPRÁCI A POD ZÁŠTITOU SVAZU UČITELŮ TANCE ČR A ČESKÉ ASOCIACE TANCE NA VÍTĚZNÉ PŘÍČCE A STALA SE TAK MISTRYNÍ SVĚTA.

MOC GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI.Otakar Výborný je Mistr Evropy v Autokrosu

Otakar Výborný, který bydlí a podniká v naší obci, získal po posledním autokrosovém závodě v Itálii titul Mistr Evropy. Blahopřejeme.Vysílání kabelové televize

V naší kabelové televizi se objevilo několik nových programů v HD kvalitě, pro jejich sledování je třeba si přeladit televizory (některé to udělají automaticky). Zároveň oznamujeme, že od 1.9.2015 bude v kabelovém rozvodu ukončeno analogové vysílání, a to z důvodu nerentabilní investice do opravy analogové ústředny. Pokud někdo analog stále používá, bude muset řešit ukončení tohoto vysílání settopboxem, či novější televizí s DVBT přijímačem.

Děkujeme za pochopeníOprava kaple ve Vrhavči pokračuje

Ve Vrhavči začaly práce na rekonstrukci kaple svaté Anny z roku 1937

Na opravu byla poskytnuta účelová dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje a práce by měly být dokončeny v polovině srpna.

cedulka hotová.jpg

Práce pokračují na zadní straně objektu

Střecha je umyta tlakem vody

Následuje oprava věžičky s korouhvemi

Na práci ve výškách byla sjednána vysokozdvižná plošina

Natírání věžičky, kde je umístěn zvon

Fasáda již získává finální podobu

Nové vstupní dveře mají větrací otvory
vrhavec_footer.png