Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu 20.-21.10.2023

Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu

v Radinovech v pátek 20.10.2023 od 8.00 do 17.00 hodin

na návsi

ve Vrhavči v pátek 20.10.2023 od 8.00 do 17.00 hodin

a v sobotu 21.10.2023 od 8.00 do 12.00 hodin

v areálu bývalého ZD - vjezd z boku.

Nebezpečný odpad: zbytky barev, obaly od barev, pneumatiky, filtry, zářivky, baterie a pod.

Elektrospotřebiče všeho druhu

Velkoobjemový odpad: koberce, lina, matrace, polystyren apod.