10. Příjem podání a podnětů

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí      12:00 - 17:00   úřední den - Malá Víska 23
pondělí        8:00 - 11:15   úřední den - Radinovy 38
středa         8:00 - 17:00   úřední den - Radinovy 38

Telefonické podání: +420 376 311 524
Poštou na adresu Obecní úřad Vrhaveč, Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
Elektronicky na e-mail: ouvrhavec@raz-dva.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 3xnbjjv

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou) , musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.