Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kontaktní údaje správce:

Obec Vrhaveč
Malá Víska 23
339 01 Klatovy

Telefon: +420 376 311 524
E-mail: ouvrhavec@raz-dva.cz

ID datové schránky: 3xnbjjv

Obec na základě povinnosti uložené obecným nařízením obec jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 zákona.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Rostislav Netrval Ph.D.
Zlatnická 78/I, 339 01 Klatovy
Telefon: 376 316 941