Jak to bylo

Vše začalo o prázdninách v roce 2013.

Projekt byl nazván „VRHAVEČ – CESTOVNÍ RUCH V ZÁZEMÍ ŠUMAVY“. Jednotlivé aktivity, které byly do projektu zařazeny, vycházely z požadavků spoluobčanů a podmínek programu poskytovatele dotace.

Zpracovatelem projektové dokumentace a žádosti o podporu byla společnost Adestik s.r.o., zastoupená Ing. Drahoslavem Kourou (jednatelem spol.).

Základním dokumentem byla tedy projektová dokumentace, kterou vypracoval projektant Radim Koura v období říjen - prosinec 2013, na jejímž základě byl sestaven rozpočet projektu.

20.12.2013 jsme výše uvedený projekt předložili s žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Projekt, na jehož přípravě jsme více než půl roku pracovali, uspěl a byl to úspěch velký! Naše žádost byla úspěšná a získali jsme podporu a mohli jsme začít připravovat vlastní realizaci.

Na místním sokolském sportovišti visel velký půdorys vysněného areálu, který informoval širokou veřejnost o probíhajícím projektu.

Celkové náklady projektu činily 3.839.152,- Kč, s tím, že na jeho realizaci obdržíme dotaci ve výši 85% celkových nákladů – to je 3.263 279,- Kč. Zbylých 15% bylo doplaceno z rozpočtu obce.

Zahájení vlastní realizace projektu bylo naplánováno na červenec 2014 a ukončení na září 2014.

Na dodavatele stavby proběhlo výběrové řízení. Zvítězila firma LUKO – trávníky s.r.o.. z Dýšiny, se kterou byla 26.6.2014 sepsána smlouva o dílo. Společně s ní se do veřejné zakázky malého rozsahu přihlásily firmy: BP STAVBY CZ s.r.o. Dýšina, Lesní stavby s.r.o. Nýrsko, Rentec profesional s.r.o. Třemošná a SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o..

Stavební dozor zajišťoval Ing. Ivan Šillar, autorský dozor projektanta Radim Koura a administrátorem projektu byl Ing. Drahoslav Koura, kteří dohlíželi na realizaci celého projektu, dodržování podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace, připravovali mimo jiné monitorovací zprávy a závěrečné vyúčtování stavby apod.

V celkem rozsáhlém sportovišti se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, volejbal, nohejbal, košíková, florbal, malá kopaná) a samostatné beach volejbalové hřiště. Součástí areálu je dětské hřiště s prvky pro seniory (věž se skluzavkou a houpačkami, síťová prolézačka s hrazdami, vahadlová houpačka žirafa a koník, dětský dřevěný domek, pískoviště s krytem, cvičící stroje pro mládež a seniory: senior - dřepkin, senior - běžec, senior - pastrenér a senior – vzpírání. V zimním období je možné víceúčelové hřiště užívat k bruslení.

Tento krásný sportovně rekreační areál je přístupný pro veřejnost a doplňuje další sportovní stavby v areálu (požární nádrž využívaná jako koupaliště a fotbalové hřiště místní organizace TJ Sokol) a v blízkosti stezka pro pěší a cyklotrasa č. 38 ve směru na Klatovy a směrem do SRN.

Náš projekt byl rozsáhlý, měl mnoho různorodých aktivit, ale práce na vlastní realizaci však postupovaly rychleji, než jsme při zpracovávání žádosti předpokládali a tak se můžeme pochlubit široké veřejnosti s úspěšně realizovaným projektem, jehož partnerem je Restaurace Penzion Neznašovy, poskytující nejen ubytovací služby ale i gurmánské zážitky http://www.penzionneznasovy.cz

Koncem roku 2014 byl projekt finančně uzavřen a termín závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu na ROP Jihozápad je leden 2015.

Stavební ruch a s ním spojené komplikace a omezení zasáhly téměř každého v naší obci. Touto cestou ještě děkujeme všem za Vaši shovívavost a porozumění.

Rostislav Doležal - starosta obce