Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu  k informacím za rok 2018

V roce 2018 byla podána celkem 1 žádost o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 PDF