Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu  k informacím za rok 2019

V roce 2019 byla podána celkem 1 žádost o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

PDF