Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu  k informacím za rok 2020

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

PDF