Současnost obce

Vesnice se rozprostírá v kotlině, jíž protéká Drnový potok a po západní i východní straně je lemována mírnými kopci. Zdejší málo členité krajina je vhodná pro nenáročnou cykloturistiku, a proto zde bylo vybudováno několik nových cyklotras. Větší rozvoj začíná s rozšiřováním obytné zástavby v 80. letech minulého století. Podle nového územního plánu se připravuje zástavba v Neznašovech a Radinovech.

V posledních letech byly vynaloženy značné prostředky na opravy komunikací. Státní komunikace I/27 Klatovy-Železné Ruda je svou hustotou provozu pro obec značným problémem, proto byla do územního plánu schválena její přeložka mimo obec v návazností na obchvat Klatov.
Vzhledem k nebezpečnosti provozu na státní silnici začala obec budovat páteřní cyklostezku, která po napojení na Klatovy v prostoru nádraží Luby spojila město s našimi obcemi, naváže na cyklostezky v Běšinech a  přispěje ke zpřístupnění Šumavy. Po dokončení posledního, 1,5 km dlouhého úseku v letošním roce, bude cyklostezka průjezdná.

V roce 2002 byla dokončena celoplošná plynofikace obce. V celé obci je zaveden televizní kabelový rozvod s informačním kanálem obce (náhrada za místní rozhlas), bezdrátové napojení na informační, výstražný a varovný systém (hasičský záchranný sbor a civilní obrana).
V obci je mateřská škola a základní škola ve Vrhavči pro I. až V. ročník, je zde možnost ubytování a stravování v restauracích, v  penzionech i v soukromí. Doprava autobusem, či vlakem, nachází se zde nejen prodejna potravin a smíšeného zboží, ale i autobazar a turistická kancelář.

První zmínka o vybudování cyklistické stezky padla v roce 1995. Udělal se předběžný návrh do urbanistické studie. V roce 2001 byl návrh na vybudování cyklistické stezky zapracován do územního plánu. Záměrem projektu bylo dotáhnout stezku z Eurocampu Běšiny přes Vrhaveč až do Klatov. Tím by se Klatovy ještě víc zpřístupnily pro pěší cykloturisty. Povedlo se zapojit ministerstvo pro místní rozvoj, které přispělo finančně z programu „PHARE CBC" na obnovu venkova. Na první etapu, která má být dokončena v květnu 2003 přispěl státní fond dopravní infrastruktury. Druhá etapa byla dokončena koncem roku 2007. Tím dojde k propojení obcí Vrhaveč a Běšiny se Šumavou. Záměrem do budoucna je napojit trasu na další cyklotrasy v okolí směrem na Šumavu a dál do Evropy.

Spokojení turisté se rádi vrací tam, kde o ně bylo dobře postaráno. Toto přináší v dané oblasti finance nejen do místního rozvoje, ale i do státní pokladny.

Stezka má šířku 3 metry. Délka Je víc než 5 kilometrů na území Vrhavče a Běšin. I když ještě není dokončena, už ji místní lidé využívají k  procházkám a projížďkám na kole.

V obci bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bylo spolufinancováno Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad - více v aktualitách.

Vytrvalost místních lidí v čele s bývalým starostou panem Zdeňkem TOUŠKEM a od 5.11.2014 novým starostou panem Rostislavem DOLEŽALEM opět dokazuje, že i na menších vískách se dokáže někdy více než ve velkých městech.

Vše je jen v lidech!