Svoz plastů po 14 dnech

Plasty od domů budou sváženy v termínech:

v pondělí  27. 12. 2021, 10.1.2022, 24.1.2022, 7.2.2022, 21.2.2022.....

V jiné dny Vám plasty nebudou sváženy!!!

Žádáme občany, aby upřednostnili tento svoz před sběrnými zvony, jelikož svoz zvonů je mnohem dražší.

Jedná se pouze o vytříděné plasty z domácností!