Svoz plastů po 14 dnech

Plasty od domů budou sváženy v termínech:

v pondělí  14.11.2022, 28.11.2022, 12.12.2022, v úterý 27.12.2022, v pondělí 9.1.2023, 23.1.2023.....

V jiné dny Vám plasty nebudou sváženy!!!

Žádáme občany, aby upřednostnili tento svoz před sběrnými zvony, jelikož svoz zvonů je mnohem dražší.

Jedná se pouze o vytříděné plasty z domácností!