Obnova katastru operátu Radinovy

Vážení spoluobčané, od ledna 2021 se v katastru Radinovy začne pracovat na obnově operátu, což znamená kompletní zaměřování a vyhotovení nové digitální mapy. Předmětem zjišťování průběhu hranic a označování hranic jsou veškeré pozemky a budovy, které jsou v území vybraném pro mapování. Každý vlastník pozemků v tomto území je zván písemnou pozvánkou s dostatečným předstihem.

Informační list Radinovy

Leták mapování

Ortomapa