Obnova katastru operátu Malá Víska

Vážení spoluobčané, od 3.8.2020 se v katastru Malá Víska začne pracovat na obnově operátu, což znamená kompletní zaměřování a vyhotovení nové digitální mapy. Předmětem zjišťování průběhu hranic a označování hranic jsou veškeré pozemky a budovy, které jsou v území vybraném pro mapování. Každý vlastník pozemků v tomto území je zván písemnou pozvánkou s dostatečným předstihem.

Informační list Malá Víska

Leták mapování

Ortofotomapa