Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

V roce 2021 byla podána 1 žádost o informaci a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

PDF