Změna provozní doby na úřadovně v Malé Vísce

Z důvodu změny organizační struktury dochází ke změně provozní doby na úřadě v Malé Vísce, a sice

v pondělí od 15.00 do 18.00 hodin 

Děkujeme za pochopení