Přistavení BIO kontejnerů na větve

Kontejnery na bioodpad

Od soboty 13.3.2023

budou na obvyklých místech přistaveny kontejnery na větve

Žádáme občany, aby nemíchaly větve s ostatním bioodpadem!!!

větve - jsou považovány větve ze stromů, nikoliv maliní a jiné drobné křoví, to patří do kontejneru BIO, ale o max délce 25 cm

Dále žádáme, aby občané udržovali čistotu v okolí kontejneru, po naplnění bude vyvezen a vrácen na místo.

Děkujeme, že třídíte odpad.