Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu 3.- 4.5.2024

Sběr nebezpečného, elektro a velkoobjemového odpadu

v Radinovech v pátek 3.5.2024 od 8.00 do 17.00 hodin

          na návsi

ve Vrhavči v pátek 3.5.2024 od 8.00 do 17.00 hodin

               a v sobotu 4.5.2024 od 8.00 do 12.00 hodin

               v areálu bývalého ZD - vjezd z boku.

Nebezpečný odpad: zbytky barev, obaly od barev, pneumatiky, filtry, zářivky, baterie a pod.

Elektrospotřebiče všeho druhu

Velkoobjemový odpad: koberce, lina, matrace, polystyren apod.

Děkujeme, že třídíte odpad