Hrad a zámek Klenová, galerie

Přibližně třináct kilometrů na jihozápad od Klatov se na vrchu zdvihajícím se nad širokým údolím Úhlavy nachází zřícenina hradu Klenová. Spolu s přilehlým zámkem z 19. století a celým komplexem staveb v podhradí, které náležely k panskému sídlu (sýpka, statek, kaple sv. Felixe, vila), je dnes spravován Galerií Klatovy / Klenová.

První zmínka o pánech „z Klenového“ pochází z roku 1287. Z 13. století se zachovala hranolová útočištná věž, jejíž spodní kruhová část je dnes přístupná jenom otvorem v klenbě. Věž byla přístupná prvním patrem po můstku z hradby přilehlého paláce. Palác obklopoval příkop s valem, zčásti vylámaný ve skále. V období 14. a 15. století se na Klenové vystřídalo několik generací Přibíků z Klenového a Janovic. Za vlády Lucemburků předpokládáme intenzivní stavební činnost.

V letech 1420 – 1465 vlastnil rodové sídlo Přibík z Klenového, proslulý válečník, jedna z nejvýznamnějších osobností tehdejšího politického života. Za něj zde proběhlo další posílení fortifikace. Na nejvíce ohrožené straně, přivrácené k východu, byl svah staršího valu obezděn mohutnou zdí, před ní byl vyhlouben druhý příkop a navršen další val. Na obezděné koruně valu, přístupné z vlastního hradu po rampách, bylo možno manévrovat s děly. R. 1553 hrad získal Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, vysoký úředník v císařských službách. Z jeho doby se  dodnes zachovala budova tzv. purkrabství. Podle tradice se na Klenové narodil i jeho syn Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, významný renesanční politik, cestovatel, hudební skladatel a spisovatel. Od poloviny 17. století hrad pustl a k r. 1737 se  připomíná jako trosky.

Obnova zříceniny v duchu dobového romantismu byla započata v r. 1832, kdy panství zakoupil hrabě Eduard Stadion. Jeho stavební podnik byl založen velkoryse. Největším počinem byla výstavba zámku (1834 – 36) v prostoru jižního vnějšího opevnění. Zasypáním příkopu a vyrovnáním terénu vznikl dnešní prostor mezi hradem a zámkem, kde byl založen park. Stadion také vybudoval spodní bránu, v patře horní brány zřídil kapli. V hradní zřícenině upravil vyhlídkovou terasu a vyspravil velkou hranolovou věž. Ale náročné stavební práce jej pravděpodobně vyčerpaly, takže r. 1838 bylo panství prodáno Františku Václavu Veithovi. Ten dokončil zámecké interiéry, jejichž dekorativní výzdobu zadal proslulému českému malíři Josefu Navrátilovi.

Expozice: Volně přístupná zřícenina hradu s nádherným výhledem na Šumavu. Přízemí zámku:  stálá expozice z historie zámku, české výtvarné umění 20. stol., dílo Vilmy Vrbové – Kotrbové. první patro zámku a Sýpka: výstavy umění 20. století. Nádvoří a okolí hradu: galerie moderních plastik pod širým nebem.

Prohlídky: Prohlídka trvá zhruba 40 minut a je pouze v češtině. Zahrnuje výklad o historii hradu a prohlídku zámku. Hrad a výstavy v prvním patře zámku a v sýpce je možno procházet volně bez průvodce. V areálu hradu je možno trávit libovolně dlouhou dobu.

Zajímavost: Rodiště Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564-1621). Do roku 1948 Klenovou vlastnila rodina malířky Vilmy Vrbové – Kotrbové (1905 – 1993), která sem až do konce svého života v létě zajížděla na tvůrčí pobyty.

Otevřeno:  
IV., X. ‚ ÚT – NE 10-12, 12.30-16
V.,VI.,IX. ÚT – NE 9-12, 12.30-17
VII., VIII. PO – NE 9-12, 12.30-18

Akce v Galerii Klatovy / Klenová ... klikněte zde

Služby:
Harantova zámecká restaurace – nachází se v historických prostorách zámku. Romantickou atmosféru navozuje živý oheň v krbu, v létě je k dispozici posezení na přilehlé hradní terase s nádherným výhledem. Ideální prostředí pro svatební hostiny, spojené s obřadem na zámku Klenová, i pro jiné typy společenských akcí.
Svatby – svatební obřady probíhají v bývalé zámecké knihovně, zařízené původním historickým nábytkem. Svatební fotografie v romantické kulise přilehlého středověkého hradu.
Společenské akce – možnost konání společenských akcí v areálu hradu; nájem je stanoven individuálně dle charakteru akce.

Jak se na Klenovou dostanete:
autoparking : 0,2 km
busparking : 0,2 km
autobusová zastávka : 1 km Janovice nad Úhlavou
vlaková zastávka: 4 km Janovice nad Úhlavou

Kontakt:

Galerie Klatovy / Klenová
Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou, tel. 376 392 208-9,
fax 376 312 049, e-mail: info@gkk.cz

Další informace : http://www.gkk.cz/cs/hrad-a-zamek/info/


Mapa