Klatovský vycházkový okruh

Délka trasy: 12 km

Start: Mercandinovy sady, molo rybníka

Cíl: Mercandinovy sady, molo rybníka

Trasa: Mercandinovy sady, molo rybníka → Sady Mistra Jana Husa → Židovský hřbitov → Křesťanský Vrch → Šibeniční Vrch → Železniční doprava a Klatovy → Kostel sv. Martina na Hůrce → Mercandinovy sady

Sady byly založeny v letech 1841 – 1845 na základě podnětu klatovského krajského hejtmana hraběte Franze Xavera Mercandina na tzv. Velké louce. Byly to obecní pastviny o rozloze cca 11.5 ha na místě, kde se dodnes říká „V Ráji“. O čtyřletou sbírku z výtěžku plesů, divadelních představení, akademií a darů se zasloužilo „Družstvo pro zřízení městských sadů“ a nashromáždilo postupně sumu 4312 zlatých, za které byly z větší části sady zřízeny.

Jedná se o anglický park s centrální francouzskou zahradou a ústřední empírovou kolonádou. Střed parku je obohacen barokními sochami čtyř ročních období od neznámého autora a sochou Jitřenky – Aurory, která nese na podstavci latinský nápis: „Vznešená jitřenko, zvěstuj růžovými svými ústy vděčnou paměť obce klatovské zakladateli tohoto sadu velezasloužilému předsedovi klatovského kraje Františku hraběti Mercandinovi“. Na ostrůvku je umístěna socha Dívka s růží od sochaře Viléma Glose.

Sady Mistra Jana Husa byly založeny v r. 1904 a rozšířeny roku 1912. Dnešní název nesou až od roku 1915. Dominantou sadů je romantická stavba vodojemu z roku 1903, do kterého byla přiváděna voda z artézských studní u Točníku.

Židovský hřbitov v Klatovech, založený roku 1871, leží na Pražském předměstí v Klatovech za katolickým hřbitovem. Dochovalo se zde přes 400 převážně novodobých náhrobních kamenů. Od roku 1989 zde stojí památník obětem nacismu.

Křesťanský vršek nad městem Klatovy, na jehož úbočí stojí areál nemocnice má název podle pozemků, patřících rodině Křesťanů. Kaple na něm byla obnovena v roce 1859, ovšem zcela zničena zase roku 1980. Křížová cesta byla zřízena roku 1882. Nové obrazy od akademické malířky B. Znojemské byly osazeny v roce 1990.

Kostel sv. Martina na Hůrce byl postaven na počátku 13. století na západním svahu kopce Hůrka jako farní kostel obce Beňovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a příkopu jsou na západní a severní straně). V letech 1735 - 1748 byl přestavěn v jednoduchém barokním slohu. Z kopce Hůrka je nádherný výhled na Šumavu.

Text: ŠumavaNet.CZ na základě materiálů KČT