SDH Radinovy

Sbor je organizační jednotkou SH ČMS. Kromě hašení požárů zasahují dobrovolní hasiči obvykle také při povodních a jiných živelních pohromách.

Samozřejmě činností sboru jen hašení požárů. Členové sboru se zúčastnili a účastní schůzí, školení, různých slavností v okolních obcích, pořádají hasičský letní bál a dále pak také povinnosti nepříjemné, jako jsou například pohřby.

Své místo si našly i cvičné poplachy a jiná cvičení se stříkačkou i bez ní.

Kontakty:
E-mail: sdh.radinovy@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sdh.radinovy.1